Skip to content

Temaområden

Mötesplats Social Innovation främjar sociala innovationer som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030. Det gör vi bland annat genom att mobilisera samverkan över gränser och sammanföra aktörer kring angelägna och aktuella teman och samhällsutmaningar där social innovation är en del av lösningen. 

MSI fokuserar nu på att vidareutveckla det tematiska arbetet om innovation och samverkan för barnets rätt, arbete i framtiden, digital inkludering, trygghet i det offentliga rummet och jämlik folkhälsa. Det tematiska arbetet sätter behov och frågeställningar i fokus.

Inom varje tema arrangerar vi fördjupade sektorsövergripande kunskaps- och samverkansarenor vid olika tillfällen under året över hela landet i bred samverkan med aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Från webbinarier som ger mer kunskap inom aktuella områden, till koalitioner där aktörer från olika sektorer identifierar gemensamma frågeställningar och bygger relationer för gemensam utveckling och fördjupat samarbete. Sedan arrangerar MSI även nätverksträffar som fokuserar på att bredda nätverk och samarbeten.

Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive tema, se kommande evenemang och ta del av material från webbinarier i efterhand.