Skip to content

Hur kan offentlig sektor samverka mer med sociala företag?

Vill du utforska nyttan av innovationskraften i sociala företag? Vill du ta ett första steg mot ett eget samarbete? Kontakta oss för vägledning så hjälper vi till så gott vi kan. Alla kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Idrott Utan Gränser

Sedan 2010 har Idrott Utan Gränser hjälpt barn se sina möjligheter genom meningsfulla aktiviteter. Idrott Utan Gränser fångar barnens intresse genom att introducera aktiviteter efter skoltid.

Nu vill Idrott Utan Gränser vara en del av barnens skoltid också i ett projekt de kallar för Idrott Utan Gränser 2.0 där de är på skolan under idrottslektioner, raster och elevens val.

Vi mötte upp Admir Lukacevic för att diskutera Idrott Utan Gränser och deras projekt som siktar mot att hjälpa fler elever.

Läxhjälpen

Den icke-vinstdrivande Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Eleverna får inte bara hjälp med deras studier – deras självförtroende höjs när de ser att någon tror på dem. Läxhjälpen har hjälpt tusentals elever nå gymnasiebehörighet sedan 2007, från Malmö till Umeå.

Vi pratade med Matilda Svensson som är Operativ chef på Stiftelsen Läxhjälpen om deras nya digitaliseringsprojekt i Mora som kommer stötta elever i deras studier hemifrån när de har svårt att ta sig till skolans lokaler.

Om Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. MSI grundades vid Malmö universitet 2010 och har utvecklats i nära samarbete med Malmö stad. Med finansiering från Vinnova finns MSI nu vid fem lärosäten över hela landet: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Som kunskapsplattform följer vi aktivt vad som händer inom fältet för social innovation, både i Sverige och internationellt, och ser till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Som samverkansplattform arrangerar och faciliterar vi mötesarenor och gör katalytiska insatser för att i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga organisationer och idéburna aktörer bygga kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Kunskapsutvecklingen och kapacitetsbyggandet behövs för att förverkliga vårt mål att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.

Regionala noder​

Mötesplats Social Innovation (MSI) finns vid fem lärosäten över hela landet: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Kontakta gärna någon av våra regionalt ansvariga projektledare för att få hjälp med att hitta sociala entreprenörer som finns i din region.

Mötesplats Social Innovation i Jönköping

Jönköping University

Ulli Samuelsson

Regionsansvarig MSI i Jönköping

Mötesplats Social Innovation i Luleå

Luleå tekniska universitet

Marita Holst

Regionsansvarig MSI i Luleå

Mötesplats Social Innovation Umeå

Umeå universitet

Anna Sandström Emmelin

Regionsansvarig MSI i Umeå

Mötesplats Social Innovation i Syd

Malmö universitet
celia-square

Celia Boltes

Junior projektledare, MSI i syd
Gloria-Karin López, projektledare MSI

Gloria-Karin Lopez

Junior projektledare, MSI i syd

Anna Landeborg

Projektledare Social Innovation Summit

Mötesplats Social Innovation i Örebro

Örebro universitet

Ingela Pihl

Regionsansvarig MSI i Örebro

Nationellt kansli

Hanna Sigsjö - Verksamhetsledare

Hanna Sigsjö

Verksamhetsledare

Lina Palmer

Nationell samordnare

Maria Collings

Strategisk kommunikation

De fem viktigaste områdena för att stärka social innovation

Så kan kunskapen och kapaciteten utvecklas

Genom en enkätundersökning, (som genomfördes i december 2019) till offentliga tjänstepersoner på kommunal och regional nivå, ställdes frågan om vilken kunskap och kapacitet de har behov av för att utveckla och stärka möjligheterna till att social innovation utvecklas, efterfrågas och integreras i deras organisation.

Med inspiration från ”Nesta’s Competency Framework for Experimenting and Public Problem Solving” listade MSI i enkäten 12 förslag på områden som skulle kunna vara relevanta för kunskaps- och kapacitetsutveckling i syfte att stärka social innovation i Sverige. Enkäten bad respondenter att rangordna de för dem fem viktigaste områdena.
 

Enkäten skickades till 253 personer på kommunal och regional nivå och svarsfrekvensen blev
40%. Enkätsvaren visade de fem viktigaste områdena för kunskaps- och kapacitetsutveckling inom offentlig sektor i Sverige, med potential att stärka social innovation som samhällskraft.

Du hittar resultatet här

Social Innovation Summit 2020

Nyfiken på att träffa aktörer från samhällets alla sektorer och lära dig mer och få konkreta exempel på området social innovation? Kom till årets Social Innovation Summit som genomförs digitalt den 10-11 november. Mer information hittar du på www.sisummit.se