Stort intresse för VINNOVA:s utlysning om social innovation

Fredag den 6 mars höll VINNOVA ett informationsmöte på Malmö högskola, med anledning av den aktuella utlysningen om social innovation. 

Efter att ha haft liknande träffar i Stockholm och Göteborg var det nu Malmös tur. Runt 50 personer fyllde lokalen, stämningen var god och frågorna många.

Anna Edwall berättar detaljerna kring Vinnovas program för social innovation
Anna Edwall berättar detaljerna kring Vinnovas program för social innovation

Efter att dagens värdar – Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor på Malmö högskola och Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation – hälsat välkomna och presenterat sina respektive verksamheter, var det plats på scen för Anna Edwall, programansvarig för social innovation på VINNOVA. Hon började med att ställa ett antal frågor till publiken:

– Har du definierat ett samhällsproblem? Har du definierat en nytänkande lösning på ditt problem, som du har en ambition att förverkliga? Vill du sprida din idé och slutligen: har du ett organisationsnummer?

Efter jakande svar och glada skratt från publiken började hon och kollegan Jan Sandred att berätta lite om VINNOVA i allmänhet och om den aktuella utlysningen i synnerhet.

Främja innovation

– Med den här utlysningen vill vi främja innovation. Vi vill åstadkomma en effekt, vi vill göra skillnad och vi har ett ansvar för de satsningar vi väljer att stötta. Vi vill koppla, katalysera och stimulera. Och vi vill ändra sättet att tänka, sa Anna Edwall.

Anna menade vidare att ett av syftena med utlysningen om social innovation är att VINNOVA vill, via de ansökningar som kommer in och de projekt de väljer att finansiera, lära sig vad som är social innovation i dag. De vill ha goda exempel och se om de är ”rätt ute” med sina tankar kring social innovation.

– Vi behöver vidga synen på innovation, nå nya målgrupper, anpassa vårt erbjudande och hitta nya lösningar för att kunna skapa ett attraktivt Sverige. Vilka är det som förnyar Sverige i dag? Det vill vi veta, sa Anna.

Nytänkande lösningar

Utöver de mer praktiska detaljerna kring utlysningen, berättade Anna att det långsiktiga syftet är att skapa nytänkande lösningar som kan spridas och användas.

– VINNOVA vill hitta nya modeller för att förverkliga lösningar och mäta samhällsnytta, sa hon.

Anna uppmuntrade också alla som söker att skriva korta ansökningstexter och att påbörja sin ansökan redan nu, så att den är väl bearbetad och helt klar i tid. Utlysningen stänger den 21 april kl. 14.00.

Tidigt skede

De frågor som publiken ställde handlade om allt från

Albin Ponnert och Olof Odier på Vinnovas och MSI:s informationsmöte den 6 mars i Malmö
Albin Ponnert och Olof Odier på Vinnovas och MSI:s informationsmöte den 6 mars i Malmö

ansökningsdetaljer och vem som kan ansöka till vem som bedömer ansökningarna och hur bedömningen går till.

Det som klart framgick av Annas svar var att de idéer och projekt de stöttar i den här satsningen ska vara i ett mycket tidigt skede.

I publiken fanns bland andra Albin Ponnert och Olof Odier, som arbetar på ett produktionsbolag respektive en webbyrå, och sedan ett knappt år tillbaka diskuterat olika projekt att samarbeta kring. De tyckte båda att informationsmötet var bra och att det stärkt dem i tanken om att sända in en gemensam ansökan.

– Vi har tillsammans identifierat ett problem och håller som bäst på att spjälka upp hur vi ska lösa det. Vi har en tydlig idé, som handlar om digital innovation, mer än så kan vi inte säga just nu. Det känns kul att VINNOVA är ute och presenterar sin utlysning så här. Det är ett smart sätt och gör det hela mer avdramatiserat, sa Albin Ponnert.

I tiden

Olof Odier höll med och tyckte att mötet var lättsamt, bra, rakt och tydligt.

– Social innovation ligger i tiden och behövs verkligen, sa han.

Vissa i publiken insåg kanske på mötet att deras satsning inte var rätt för just den här utlysningen, utan kanske snarare för andra program och satsningar inom VINNOVA. Medan andra fick bekräftat att deras idéer kändes helt rätt. Hur många som verkligen söker vet vi den 21 april. Och i juni får vi veta vilka satsningar VINNOVA väljer att finansiera och arbeta vidare med.

Läs mer om utlysningen och VINNOVA:s satsning på social innovation.

Här kan du också läsa en längre intervju med Anna Edwall.

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.