Stipendium till 100 sociala innovationer

Mötesplats Social Innovation har fått ett stipendium på 100 000 kr för projektet 100 sociala innovationer från Sten K Johnsons Stiftelse. Stipendiet går till framtagandet av boken ”100 sociala innovation som kan förändra Sverige”.

Målet med projektet 100 sociala innovationer är att sammanställa, formge och publicera en pedagogisk skrift ”100 sociala innovationer” av mer populärvetenskaplig karaktär som riktar sig till en bred målgrupp i samhället.  Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola bygger en kunskapsbas och samlar data kring statusen för sociala innovationer i Sverige.

Nyskapande värde
Det finns idag ingen populärskrift som sammanställer sociala innovationer i Sverige och där utvecklingen av det här området sätts in i en kontext och ett sammanhang. Det saknas en helhetsbild av hur sociala innovatörer och entreprenörer är en viktig del av lösningen på våra stora samhällsutmaningar.

Det är av nyskapande värde att höja kunskapsnivån inom social innovation och samhällsentreprenörskap inom alla sektorer, skapa en starkare medvetenhet och bättre insikt kring områdenas potential och samhällsnytta. Mötesplats Social Innovation ser också att vi på detta sätt skapar möten mellan entreprenörer/innovatörer och nyckelaktörer i samhället. Ökad kunskap är en av förutsättningarna för att fler sociala innovationer ska utvecklas och spridas. Skriften ska fungera som inspirations- och beslutsunderlag för politiker och beslutsfattare.

 

– Stipendiet ger oss en fantastisk möjlighet att ytterligare sprida kunskap om sociala innovationer, lyfta fram goda exempel och historierna bakom de personer som står bakom innovationerna säger Anna Landeborg, projektledare vid Mötesplats Social Innovation.

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik.

I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Nästa ansökningsperiod till Stiftelsen är 15:e januari 2018, kl.15.00 till 15:e februari 2018, kl. 15.00.

Läs mer om 100 sociala innovationer

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.