Statssekreterare till Social Innovation Summit

I juni i år utsågs Niklas Johansson till ny statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Johansson är ekonom, och har bl.a. läst vid ESADE i Barcelona, känt för sina utbildningar med inriktning mot idéburen sektor. Han har tidigare också varit politisk sakkunnig åt Göran Persson och Leif Pagrotsky samt styrelseordförande i Friends Agenda.

På Näringsdepartementet är han ansvarig för frågor som rör entreprenörskap, innovation, startups, immaterialrätt, kapitalförsörjningsfrågor, samverkansprogrammen och enkla vägar till jobb.

Det är många frågor som du är ansvarig för, vad tycker du är mest spännande?

– Regeringen har som mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 och även om vi är på god väg så till vida att 120 000 fler människor har ett jobb att gå till jämfört med när vi tillträdde, så återstår mycket att göra, säger Niklas Johansson.

– Här spelar näringspolitiken fortsatt en nyckelroll i att skapa bästa möjliga förutsättningar för att företag skapas och växer. För att lyckas med detta krävs att frågor som exempelvis kapitalförsörjning, innovationsfrämjande och entreprenörskap hänger ihop. Det mest spännande är att vara med och bidra till att skapa ett samhälle i förändring och där har innovation en nyckelroll. Inte bara för att det är en nödvändighet för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, utan också för att det bara är genom förändring och innovation som vi kan ta oss an de stora samhällsutmaningarna, fortsätter Johansson.

Var kommer social innovation och samhällsentreprenörskap in?

– För mig är det viktigt att alla typer av innovationer och företagande utvecklas och bidrar till ett starkare Sverige. Sociala innovationer är en självklarhet i detta och på samma sätt måste även sociala entreprenörer och sociala företag ges goda förutsättningar att utvecklas och främjas. Detta är också något som vi tydliggjort i budgetpropositionen och är något vi avser säkerställa och arbeta vidare med, säger Niklas Johansson.

Näringsdepartementet har nyligen lanserat sin stora satsning på strategiska samverkansprogram, där man bland annat ska titta på utvecklingen av “smarta städer” och cirkulär ekonomi. Allt i syfte att stötta svensk innovationskraft som ska möta samhällsutmaningar.

– Vid sidan om att söka nya konstruktiva samarbeten ska programmen också strukturera och lyfta fram det arbete som redan görs för att vi ska få bästa möjliga effekt med innovativa lösningar för framtiden. Arbetet med social innovation är en viktig del i det övergripande innovationsarbetet, säger Niklas Johansson.

På Social Innovation Summit vill Niklas Johansson lyfta fram Näringsdepartementets syn på social innovation och socialt företagande och hur man ser på utvecklingen av området, men också passa på att ta del av de diskussioner, initiativ och innovationer som lyfts fram på plats.

– Mötesplatser som Social Innovation Summit har en väldigt viktig funktion; att föra samman människor över sektorsgränser. Det är i dessa möten som nya idéer och innovationer föds, säger Niklas Johansson.

– Vi är väldigt glada över att statssekreteraren kommer. Det har ett stort värde för oss. Till Social Innovation Summit kommer människor från alla sektorer som delar ett stort intresse för just de här frågorna, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare vid Mötesplats Social Innovation.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.