Spännande webinarier från European Venture Philantropy Association

Webinarierna som EVPA anordnar är tänkta att fungera som en möjlighet att dela kunskap och erfarenheter från de olika områden som EVPA arbetar med. Vid varje webinarium deltar experter från bland annat Europakommissionen samt nationella myndigheter och organisationer

Nästa seminarium som äger rum den 5 mars kommer att handla om Social Impact Bonds i en europeisk kontext.

Social Impact Bonds in the EU 5 Mars 2015 (3PM CET)

Social Impact Bonds (SIB) är en resultatbaserad form av investering där privata investerare bidrar med kapital för att lansera eller expandera sociala innovationer. Om man lyckas får investerarna en del av avkastningen som på förhand förhandlats med den offentliga aktören. Se bild från EVPA nedan för förklaring av begreppet.

SIB har använts flitigt i Storbriannien, USA och Australien och börjar nu dyka upp på flera ställen i Europa. Finns det likheter och skillnader mellan hur man kan implementera SIBs i olika delar av Europa och vad är fördelarna och nackdelarna med SIBs? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras under webinariet den 5:e mars där MSIs Camilla Backström deltar.

Delta i webinariet

Du kan också se tidigare webinarier

Fler webinarier från EVPA 2015:

12 Mars(11.00 CET) Industry Survey open
19 Mars (16.00 GMT+8) Managing Exits open
17 Juni EU Funding  TBC

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.