Sökes: Ökad kunskap och nya finanseringslösningar

Le Mat Sverige är en kedja av sociala och arbetsintegrerande företag som driver bed and breakfast, hotell och hostel. Läs reportaget ur vår rapport om sociala företag.

Elisabet Abrahamsson är franchiseledare för Le Mat Sverige, en kedja av sociala och arbetsintegrerande företag som driver bed and breakfast, hotell och hostel. Hon har lång erfarenhet av sociala företag och efterlyser bland annat ökad kunskap hos fastighetsägare och finansiärer, bättre finansieringslösningar och nya affärsmodeller samt fler lokala partnerskap.

– Att bygga lokala partnerskap, där till exempel offentlig sektor och företagsrådgivare ingår, är oerhört viktigt för att kunna ta första steget i den här typen av arbetsintegrerande satsningar. Samarbete och partnerskap är nödvändigt eftersom de människor som berörs ofta har väldigt små resurser. Le Mat ägs och drivs av de anställda, som är människor som står långt från arbetsmarknaden, och för att utveckla vårt koncept krävs tid, tålamod och tillit. Med stöd från en offentlig aktör eller via ett partnerskap kan detta uppnås, säger Elisabet Abrahamsson.ElisabetAbrahamssonLeMat

För att ge ett konkret exempel beskriver Elisabet en satsning Le Mat just nu gör i Partille, utanför Göteborg. Här har de precis startat en entreprenörsutbildning för 20 personer med olika bakgrund, i olika åldrar. Le Mats koncept är utgångspunkten, men nu är frågan vad och hur Le Mat kan utvecklas på bästa vis i Partille.

– Gruppen måste göra konceptet till sitt och vi leder processen, som tar sin tid. Gruppen ska till exempel göra en affärsplan, hitta lämpliga lokaler och titta på olika affärslösningar. Om kommunen och andra offentliga aktörer samt rådgivande instanser är med, så underlättar det. Kommunen kan i det här fallet ge gruppen tid, i form av de 42 veckor som utbildningen tar, förklarar Elisabet.

Hitta finansieringslösningar

Under sin resa inom bland annat kooperationen har Elisabet arbetat med att bygga upp sociala företag under många år. Det hon bland annat ägnat mycket tid åt är

att förklara vad ett socialt (och arbetsintegrerande) företag är och hur det fungerar, bland annat för skeptiska fastighetsägare. Att hitta finansieringslösningar har varit en annan stötesten.

– Den 3 mars 2010 öppnade vi vårt första Le Mat i Göteborg. Inför öppningen hade vi arbetat i fem år med att bland annat bear- beta fastighetsägare och försöka hitta finansieringslösningar. Inför öppningen bildade vi ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, säger Elisabet och fortsätter:

– Därmed kunde vi hyra fastigheten och göra den ombyggnad som krävdes. Genom ett antal olika finansiärer fick vi ihop 650 000 kronor, vilket gjorde att vi kunde låna 3, 5 miljoner totalt, via Soficatra en europeisk kooperativ investeringsfond, utan säkerheter. De trodde på vår idé och litade på mig och mina kollegor, som de visste funnits i branschen länge. Erfarenhet, kompetens och kontakter var det som slutligen avgjorde.

 Tydligt koncept

Med detta vill Elisabet understryka att möjligheterna att hitta riskkapital behöver förbättras. Hon menar också att en av Le Mats styrkor genom åren varit att de hela tiden haft ett tydligt koncept med en tydlig vision, som de hållit fast vid. Visionen handlar om att de som arbetar i verksamheten också är med och både äger och driver verksamheten.

– Det gäller att bygga ett långsiktigt koncept och inte svaja.

Sammanfattningsvis menar Elisabet att de hinder ett socialt företag kan mötas av kort kan beskrivas som bristande kunskaper hos fastighetsägare och finansiärer om sociala företag samt att dagens affärsmodeller inte är anpassade efter sociala företag. Hon understryker också vikten av ledarskap.

– Det krävs mycket stöd och ett starkt ledarskap för att sköta ett socialt företag. Det gäller också att våga ta in professionell kompetens när det behövs och låta det kosta, säger hon.

Hur ska vi möta de hinder du nämner?

– Genom mer kunskap, dels generellt och dels riktat till dem som arbetar med företagsrådgivning, kan vi komma långt. Jag tycker också att akademin behöver förändra innehållet i sina utbildningar. Vi behöver kunskap kring nya affärsmodeller och skapa ett mer långsiktigt tänk. Vinstmaximering inom fem år är kanske inte alltid nödvändigt. Och så behöver vi nytt riskkapital och mer utvecklingsmedel. Det positiva just nu är att intresset för företagsformen och de här frågorna ökar allt mer, avslutar Elisabet.

FAKTA

Le Mat Sverige har i dag cirka 25 anställda/delägare i tre sociala företag (i Stockholm, Göteborg och Luleå) samt ett femtiotal personer i utbildning, som är på väg att starta nya anläggningar. Företaget är en franchisekedja som omsätter cirka 15 miljoner kronor per år. Le Mats verksamheter drivs som ekonomiska föreningar, medan investeringsbehovet finansieras genom aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. De som utbildas och sedan blir anställda och delägare rekryteras i samarbete med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Personerna har mycket varierande bakgrund, med den gemensamma nämnaren att de har upplevt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Le Mat har inte i dagsläget någon statistik över hur många som lämnat dem och varför. Läs mer om företaget på Le Mats svenska hemsida eller på den europeiska sidan

Denna artikel är en del i en rapport om Arbetsintegrerande sociala företag som Mötesplats Social Innovation har gjort på uppdrag av regeringens analysgrupp för Arbetet i framtiden.  Rapporterna är en del i framtidsminister Kristina Perssons arbete med viktiga framtidsfrågor för Sverige.

Hela rapporten om arbetsintegrerande sociala företag finns på Regeringens hemsida.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.