Sök pengar för din sociala innovation

”Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsproblem, fylla sociala behov och skapa ett attraktivt Sverige, och har historiskt visat sig vara avgörande för samhällsutvecklingen. Programmet Social innovation vänder sig till er som har nya idéer som bemöter samhällsproblem eller sociala behov i Sverige – vare sig ni arbetar i offentlig, ideell eller privat sektor.” säger VINNOVA om sitt nya program för social innovation

Med begreppet social innovation menas nya tjänster, varor, metoder och arbetssätt som bidrar till ett inkluderande och välmående samhälle. Det handlar om idéer som i förlängningen förbättrar människors välstånd och förnyar sättet att tänka som individ, organisation, samhälle.

VINNOVA är intresserade av innovationer som på nya sätt:

  • adresserar specifika, relevanta samhällsproblem och sociala behov
  • för samman människor till gemensamt värdeskapande
  • förändrar beteenden och normer hos individer, organisationer och samhälle
  • bidrar till samhällsnytta.

VINNOVA erbjuder finansiering i ett tidigt skede, dvs. uppstartsstöd, för sociala innovationer.

Med utlysningen vill VINNOVA uppmuntra idéutveckling och främja uppkomsten av sociala innovationer. Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsproblem, fylla sociala behov och skapa ett attraktivt Sverige.

Läs mer om utlysningen Social innovation

Informationsträffar

Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation, Göteborgs Universitet och Coompanion in till informationsträffar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå i början av mars. Passa på att ställa alla dina frågor på plats. Träffen från Stockholm kommer dessutom att websändas

Stockholm 3 mars klockan 13.00 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56

Göteborg 5 mars klockan 13.00 VINNOVA i samarbete med GU Holding i Göteborg och MSI

Malmö 6 mars klockan 13.00 VINNOVA i samarbete med MSI på Malmö högskola, Matrosgatan 1

Umeå  11 mars klockan 13.00 VINNOVA i samarbete med Coompanion i Umeå och MSI

 

LO_GUH_CMYK coompanion_.jpg

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.