Sociala innovationer måste bli globala trender

Mänskligheten måste ställa om till ett liv inom planetens gränser. Det finns gott om sociala innovationer som stödjer en sådan omställning. Det svåra är att skala upp de ofta lokala initiativen och ge dem global spridning.

-Det räcker inte att bara hitta nya sociala och ekologiska innovationer, vi måste också bli bättre på att förstå hur de kan leda till systemförändring och omställning, säger Per Olsson, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre.

Per Olsson forskar om transformation, alltså om den nödvändiga omställningen för människan till ett liv inom planetens biofysiska gränser, det som brukar kallas för Planetary Boundaries. Det är ett forskningsfält där Stockholm Resilience Centre (SRC) är världsledande. Runt om i världen pågår projekt som driver på en sådan omställning. Det kan handla om odling av sjögurkor i Madagaskar som både kan ge lokalbefolkningen försörjning och som återställer den ekologiska balansen i kustzonen. Det kan också handla om några nyckelindivider i Kristianstad som på 1980-talet satte ljuset på våtmarkerna i kommunen, marker som dittills mest sett som vattensjuka, och som kommunen använde för att dumpa sopor i. Arbetet för friskare vatten och ökad biologisk mångfald ledde till att Kristianstad Vattenrike föddes och är idag ett skyddat våtmarksområde.

Per Olsson, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre.

– En viktig bit i transformationen var en mental omställning genom att se våtmarkerna, inte som vattensjuka, utan som vattenrika områden, säger Per Olsson.

Redan under sitt avhandlingsarbete kom Per Olsson i kontakt med Kristianstad Vattenrike. De slutsatser han och hans kollegor kom fram till ansågs så intressanta att Elinor Ostrom, som fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne, gärna lyfte fram dem som goda exempel.

Sociala och ekologiska innovationsprojekt är nödvändiga

Per Olsson har sedan fortsatt att forska kring sociala ekologiska innovationsprojekt, som han menar är nödvändiga för systemförändring och för en global transformation.

Men vad krävs för att påverka bortom den lokala nivån? För att gå till botten med den frågan letar Per Olsson och hans kollegor på SRC efter idéburna globala trender för att identifiera verksamma mekanismer. Ett sådant exempel är kvinnorättsrörelsens globala framväxt. Det är en social rättviserörelse som visat sig framgångsrik på många platser, resonerar Per Olsson. Ett annat exempel är framväxten av nyliberalism som gått fram som en löpeld över västvärlden.

– Oavsett vad man tycker om nyliberalism och marknadsekonomi så är det extremt framgångsrika idéer, säger Per Olsson.

Mycket måste ske samtidigt

Det Per Olsson ser är att dessa idéer och rörelser sker på flera nivåer samtidigt. Det finns ett praktiskt förändringsarbete i botten och en drivkraft att skapa nya initiativ. Men det räcker inte. Det krävs också politiska processer som ändrar lagar och regler och samtidigt ett värderingsarbete för att förändra vårt synsätt.

Problemet är att det måste gå fort. Jorden har inte tid att vänta.

– Teknologin och kunskapen finns till stora delar. Det handlar om att göra det, och att göra det snabbt och på ett sätt som leder till ett bra liv för människor och stärker vår relation till planeten, säger Per Olsson.

Text: Thomas Heldmark Foto Marianne E Berggren

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.