Social Innovation Summit – Creating Value

Sveriges årliga mötesplats för social innovation äger rum 14-15 november. Årets tema är Creating Value. Anmäl dig nu till EARLY-BIRD pris.

Social Innovation Summit är Sveriges årliga mötesplats för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Förra året gästades summiten av över 600 personer och fler än 100 talare medverkade i programmet.

I år äger summiten rum den 14-15 november, på Slagthuset i Malmö. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar på tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Under Social Innovation Summit finns det möjlighet att lyssna på spännande föreläsare under keynote-sessionerna. Det blir flertalet innovativa och konkreta exempel på social innovation, och det blir olika sätt att engagera sig, t.ex. i workshopar och rundabordssamtal. Vår strävan är att, i alla sessioner arbeta brett över sektors- och områdesgränser.

Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. För att göra ämnet mer greppbart har vi valt Creating Value som årets tema. Men vad menar vi egentligen med Creating Value?

Allt fler är idag eniga om att vi behöver sociala innovationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas. Men hur ska arbetet med att förnya våra samhällsfunktioner se ut och hur kan vi skapa värden och effekter som är till nytta för alla?

Vi vet att komplexa samhällsutmaningar kräver nya former av ledarskap och samarbeten mellan offentlig – privat- idéburen sektor och medborgare. Samarbeten som strävar efter att skapa win-win-win lösningar där effekterna av dessa innovationer och samarbeten skapar ett värde för den egna organisationen såväl som samhället i stort. Det handlar om såväl ekonomiska värden som samhällsvärdena så som tillit, trygghet, hälsa och delaktighet.

Men vad menas egentligen med värde och vilka olika typer av värden finns? Traditionellt så förklaras värde med bl.a. matematiska, filosofiska och ekonomiska begrepp. Enligt nationalekonomen Schumpeter beräknas värde som ekonomisk tillväxt, drivet av innovationer och entreprenörskap. Men på senare tid har man breddat diskussionen om värde och alltmer börjat diskutera begrepp socialt kapital, samhällseffekter, inkluderande affärsmodeller, värde och tillitsbaserat ledarskap.

Då det gäller social innovation är diskussionen kring värdeskapande en nyckelfaktor. Hur kan vi, och ska vi, sätta en prislapp på trygghet, tillit, lycka, samverkan och partnerskap? Hur synliggör vi långsiktiga effekter för individen och samhället? Hur kan vi utveckla nya finansieringsmodeller? Hur finner vi nya vägar när de offentliga resurserna inte räcker till?

Det finns idag några trender och utvecklingsområden som vill ta ett grepp kring detta: delningsekonomins framväxt, metoder för att mäta samhällseffekter, innovation i offentlig sektor, Social Impact Bonds (sociala utfallskontrakt), utvecklingen av olika alternativ till BNP, olika former av partnerskap mellan sektorer, labbmiljöer för nya modeller för värdeskapande och CSR-driven innovation. I alla dessa områden är delaktighet och tillgänglighet centralt och här spelar bl.a vikten av att ta tillvara medborgarnas kunskap om de egna behoven och nya, innovativa tech-lösningar stor roll i att skapa förutsättningar.

Och framförallt, vad är värde för dig – för din arbetsplats – för samhället? Under två dagar kommer vi att fördjupa oss i, diskutera, debattera och skapa nya sätt att se på och utveckla värden, för såväl enskilda som samhället i stort.

Välkommen till årets Social Innovation Summit ”Creating Value”. Den 14-15 november i Malmö.

Anmäl dig NU
Läs allt om Social Innovation Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.