Social Innovation Summit 2018: Making it big

Årets Social Innovation Summit har temat MAKING IT BIG.

I Sverige, liksom i EU och i övriga världen satsas tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som viktiga delar i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Social innovation bidrar till att lösa samshällsutmaningar på nya sätt. Vi är allt fler som inser potentialen i ett breddat innovationsperspektiv, som tar tillvara på all den innovationskraft och potential som finns i samhället. Vi ser allt fler goda exempel på sociala innovationer som blir till genom nya slags samarbeten – ofta över sektorsgränser – som skapar värde för individer, organisationer och samhället i stort. Att ta ansvar har blivit en självklarhet.

Men hur går vi från ord till handling? Och vad händer när en sektor växer Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Om vi breddar innovationsarbetet så att det innefattar fler, hur tar vi hand om den utvecklingen.

Utifrån dessa frågeställningar vill vi sätta fokus på begrepp som skalbarhet, att växa, effekt, impact, systemförändring och systeminnovation. Men vi vill också diskutera vad vi menar med tillväxt och förhållandet mellan tillväxt och effekt (impact). Hur bygger man miljöer och arenor med en experimentkultur som lämpar sig för utveckling av social innovation och vilken typ av stöd behövs för att kunna växla upp till nästa nivå? Hur kan man skapa en marknad för social innovation – vad behövs i form av skiften i kultur, attityd och värderingar?

Sist men inte minst, tar Social Innovation Summit ett grepp kring finansiering av social innovation, med fokus på nya metoder, verktyg och best practise.

Detta och mycket mer kommer vi att fokusera på under årets Social Innovation Summit. Vi ses!

Välkommen till årets Social Innovation Summit ”Making it big”, den 13-14 november i Malmö.

Anmäl dig här

Läs allt om Social Innovation Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.