Social innovation kräver samarbete och långsiktighet

Hur ser social innovation ut i praktiken? Social Innovation Summits andra dag inleddes med en stor dos inspiration från tre personer som kan konsten att gå från ord till handling: Sofia Appelgren, Åsa Skogström Feldt och Dan Melander.

Sofia Appelgren driver företaget Mitt Liv sedan 2008 och hon gav oss en kortversion av sin och företagets resa sedan dess. Företaget arbetar för ökad integration på den svenska arbetsmarknaden.

Social_summit_20151125_10372100– En lärdom vi dragit är att det gäller att ha tålamod och jobba långsiktigt. Det tar tid att gå från idé till handling och det gäller att våga stanna i sin idé, trots dalar och svackor. Att ha många kloka människor runt sig är också viktigt.

Åsa Skogström Feldt gav oss sedan en liten inblick i Hungerprojektet. Hon inledde med att poängtera att social innovation är en fantastisk möjlighet för att ta tag i stora utmaningar.

Skapar tillsammans
– Det är viktigt att vi skapar framtiden tillsammans, med de människor som lokalt är berörda. Att skapa samhällsförändring handlar om beteendeförändringar, och det skapas inte i projektform. Det kräver uthållighet, tid, långsiktighet och visioner, sa hon.

Slutligen fick vi lära mer om Stadslandet Göteborg, via projektledaren Dan Melander. Även han var inne på liknande tankegångar som Sofia och Åsa, nämligen att det handlar om att medskapa och att göra istället för att snacka. Projektet har bland annat handlat om att skapa social och ekologiskt sambruk mellan stad och land.

Social_summit_20151125_110052– Det vi arbetat med handlar om en ny form av urbanisering, ett nytt sätt att tänka stad. Befolkningen i nordöstra Göteborg är ung och internationell och genom projektet har vi bildat ett antal arbetsgrupper och innovativa nav, för att lära känna varandra och se vad vi kan skapa tillsammans. I dag fungerar samarbetet mellan stad och land bättre.

Samarbete och långsiktighet
Avslutningsvis möttes de tre i ett panelsamtal, lett av Trine Grönlund. Oavsett om det handlar om Hungerprojektets arbete i Afrika eller satsningar i Göteborg, som Sofia och Dan berättat om, var samarbete och lokala satsningar en gemensam nämnare.

Social_summit_20151125_10491294– Förändring handlar om det mellanmänskliga, om att samarbeta mellan sektorer. Det är den största utmaningen vi har i dag sa Åsa.

– Det behövs mer lösningsfokus. Jag tror på att stoppa in fritänkande entreprenörer i de offentliga systemen, för att luckra upp lite, sa Sofia.

Stärkt lokal ekonomi
– Jag tror att vi måste få med oss näringslivet och lära oss samarbeta mer med dem. Jag tror också att kommuner och regioner måste frigöra pengar för innovationsprocesser. Vi måste ge människor myndighet att klara sig själva. Och vi måste stärka de lokala ekonomierna, annars urlakas demokratin, sa Dan.

Åsa Skogström Feldt och Sofia Appelgren höll med och sa avslutningsvis:

– Demokratin är ofta bortkopplad från folket. Vi måste skapa aktiva medborgare och premiera ett gott ledarskap, sa Åsa.

– Vi måste ge ansvaret tillbaka till människorna för det egna livet. Om vi bygger upp människors självkänsla så kan de ta ansvar, sa Sofia.

Fotograf: Håkan Röjder

Se sändningen från seminariet
Allt om SI Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.