Skip to content

Social Innovation för ett inkluderande arbetsliv

På denna sida kommer vi att samla fakta och forskning om social innovation för ett inkluderande arbetsliv. 

Definition av social innovation som används inom ESF+ 

”Social innovation avser (…) utveckling och implementering av nya idéer till produkter, tjänster, praktiker och modeller, som samtidigt möter sociala behov och skapar nya sociala relationer eller samarbeten.” 

Källa: European Union (2021). Regulation (EU) 2021/1057 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 establishing the European Social Fund Plus (ESF+). 

Medfinansieras av Europeiska unionen
Svenska ESF-rådet