Social Impact Bonds introduceras i Sverige

Social Impact Bonds (SIB:s) är en ny finansieringsform, anpassad för att stimulera bland annat sociala innovationer. För att ta del av två pilotprojekt samt samtala och lära mer om SIB:s möjligheter, bjöd MSI in en grupp intresserade till ett frukostmöte som även bestod av en workshop, i Almedalen.

– När det gäller samhällsinvesteringar glömmer vi ofta att definiera önskad effekt. Det är bland annat därför som SIB:s är så intressanta för oss som arbetar med sociala innovationer. Modellen har fokus på investeringens effekter och lämnar utrymme för att hitta en så bra lösning som möjligt för målgruppen, sa Camilla Backström, ansvarig för finansiering och effektmätning på MSI.

Utöver information om de två pilotprojekten var frukostmötet uppbyggt som ett rollspel under ledning av Ingvar Nilsson, SEE AB, där deltagarna fick inta olika roller: den som beställare, utförare, investerare eller intermediär. Det vill säga de fyra aktörer som ofta samverkar kring en SIB.

Syftet med upplägget var att öka kunskapen och förståelsen för de olika roller och perspektiv som ingår i en SIB-lösning. I korta sex-minuters pass fick deltagarna snabbt sätta sig in i olika frågeställningar, iklädda den roll de fått. Diskussionerna kom snabbt igång och många grupper definierade snabbt ett antal knäckfrågor och utmaningar som en SIB-aktör kan ställas inför.

Samla in kunskap

– Målet med att testa det här rollspelet är att samla in kunskap till det pilotprojekt som Fryshuset leder, för att pröva SIB-modellen i den svenska kontexten. Vi vill givetvis också att alla som deltar på mötet ska gå härifrån med en lite bättre förståelse för de förväntningar som de olika intressenterna för med sig till bordet i en sådan konstruktion, sa Camilla Backström.

Ingvar Nilsson summerade de olika frågeställningarna som diskuterats rund borden med att konstatera att det som bland annat krävs för att få en Social Impact Bond att fungera är samarbete över gränserna, mellan olika samhällssektorer.

– Vi är ovana vid detta, vi har inte behövt göra det så mycket, men nu måste vi börja. Vi måste samverka på tvären för att nå fler innovativa lösningar. I arbetet med en SIB finns fler aktörer som alla har olika roller och olika förväntningar. För att komma igång tror jag att vi måste börja i det lilla, i det enkla, för att vi ska kunna rulla vidare, avslutade Ingvar.

De två SIB-piloter som beskrevs under frukostmötet var dels en som drivs av Center för Socialt Entreprenörskap Sverige (CSES), dels en som drivs av Fryshuset. Här följer kort information om dem båda.

SIB CSES

Thomas Arctadeus från CSES berättade att de i jobbet med den här SIB:en valt att skala ned, för att komma igång. ”Vi ville få igång en gräsrots-SIB. Vi ville gå från snack till verkstad och komma igång”, sa han. Arbetet med SIB:en har drivits i samarbete med Magelungen och DLA Nordic och tar sig an hemmasittarproblematiken. ”Vi visste att vi ville finansiera fler sociala innovationer och fler samhällsentreprenörer och tyckte det kunde vara värt att testa SIB-modellen för att få fram pengar. Projektet har också fått finansiering från VINNOVA och har följt en SIB-modell från Storbritannien, utarbetad av Social Finance. När det gäller utvärdering och mätning har vi samarbetat med Serus. CSES har haft rollen som intermediär. De lärdomar vi dragit så här långt är att upphandlingsdelen och beslutsmekanismerna i kommuner är komplex.

Läs mer här:

SIB Fryshuset

Fryshuset driver ett pilotprojekt för att utveckla konceptet Social Impact Bonds och pröva det i en svensk kontext. Projektet har finansiering från Postkodlotteriet, som stöttar utvecklingen under tre år framåt. I dagarna fick Fryshuset besked att en förstudie kommer att göras tillsammans med Klippans kommun. I förarbetet till förstudien har Fryshuset pratat med många kommuner och försökt lära så mycket som möjligt om modellen. ”De lärdomar vi hittills dragit är att det tar tid, att det gäller att gå från aktivitet till effekt, att det är viktigt att prata med målgruppen direkt och att också prata med olika personer i målgruppens närhet. När man gör det så kommer inte bara problemen bakom problemen fram, utan också lösningarna”, sa Torbjörn Enström, från Fryshuset.

Läs mer här.

Läs mer om vad en Social Impact Bond är.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.