Social Impact Bonds fortsätter utvecklas i Sverige

Under Almedalsveckan arrangerade MSI en frukost-workshop om den nya finansieringsformen Social Impact Bonds (SIB:s). I början av oktober togs nästa steg, när Fryshuset i Stockholm arrangerade en uppföljande heldagsworkshop. Även denna gång skapades upplägget i samarbete med Ingvar Nilsson och precis som i somras gick diskussionernas vågor höga och många nya frågor såg dagens ljus.

Drygt 20 personer deltog i workshopen, alla med ett starkt intresse och engagemang för att se den nya finansieringsformen hitta sin form i Sverige. Deltagarna delades in i fyra diskussionsgrupper, utifrån om man var beställare, utförare, finansiär eller intermediär i skapandet av en SIB. Runt borden och i rummet diskuterades sedan ett antal konkreta problemställningar.

Camilla Backström, ansvarig för finansiering och effektmätning på MSI och ledamot i styrgruppen för Fryshusets SIB, var en av workshopens aktiva deltagare.

Camilla Backström– Dagen har varit fantastiskt lärorik och värdefull. Väldigt många nya frågeställningar och infallsvinklar kom upp under diskussionerna, som det nu gäller att försöka knyta ihop. Vi måste också påminna oss om att vi är lite av pionjärer och att vi befinner oss i en lärandeprocess. Mitt intryck är att det under dagen uttryckts en enorm vilja och stort engagemang att pröva på att arbeta med SIB som finansieringslösning, sa Camilla Backström.

Holistiskt perspektiv

Vid finansiärbordet satt bland andra Anne Holm Rannaleet, arbetande styrelseordförande i IKARE och styrelseledamot i EVPA.

Anne Holm Rannaleet– Dagen var mycket väl genomförd och intressant. Det som är viktigt nu tror jag är att ha ett holistiskt perspektiv och att försöka förstå varandra; att se varandras drivkrafter och utgångspunkter. Inte ens inom de olika grupperna är vi helt homogena och dessa olikheter blir till styrkor om man kan utnyttja dem på bästa vis, sa hon och fortsatte:

– För att lyckas med en SIB krävs samarbete, där alla ger och tar och är lösningsorienterade. Mod och dialog är också viktigt, samt att vara beredd på att allt kanske inte lyckas till 100 procent första gången. Det gäller att våga försöka, för att kunna lära av erfarenheterna och ta dem med sig till nästa gång. Viljan finns där, nu gäller det att ha en ödmjukhet inför uppgiften. Summan av delarna är större än delarna var och en för sig.

Lena Lago är projektledare för Fryshusets SIB (som finansieras av Postkodlotteriet), tillika sammankallande och arrangör av denna SIB-workshop. Tillsammans med Klippans kommun ska Fryshuset, genom en förstudie, undersöka hur en SIB kan utvecklas i ett svenskt sammanhang.

– Det som är intressant med en Social Impact Bond är att den har fokus på effekter, snarare än på insatserna. Det handlar om ett annat sätt att arbeta, sa Lena. Den samhällsutmaning som Klippan bestämt sig för att arbeta med handlar om möjligheten att stoppa och förhindra fortsatt utanförskap för föräldrar i riskzonen, utifrån ett folkhälsoperspektiv.

– Tillsammans med kommunen och en extern finansiär får vi nu möjlighet att testa SIB-konceptet. Vi hoppas till exempel lära oss mer om vilka krav en extern finansiär ställer för att vara med i en SIB, sa Lena.

Hon verkade också mycket nöjd med workshopen på Fryshuset.

Tvärsektoriell arena

– Det var en oerhört spännande dag! Dagen gav mig så mycket ny kunskap och information. Nu måste vi sätta oss ned tillsammans och fundera över hur vi arbetar vidare. Detta är verkligen något nytt och nu gäller det att tillsammans skapa en tvärsektoriell arena. För det finns inte i dag, i vår ”stuprörsvärld”.

Hans-Åke Lindvall är kommundirektör i Klippans kommun och berättar att kommunen valt att samarbeta med Fryshuset för att de vill ta sig an sina samhällsutmaningar på ett nytt sätt.

– Vi vill arbeta med problemen tidigare än vad vi gör i dag. Jag ser en SIB som en delmängd i det vi kallar sociala investeringar och jag hoppas att arbetet ger både partnerskap och sociala effekter, sa han.

Kommunfullmäktige i Klippan kommer i slutet av oktober högst troligt avsätta 2, 5 miljoner kronor för att arbeta med sociala investeringar, om allt blir som kommunstyrelsen föreslagit.

– Om vi kan öka på detta ytterligare med en extern finansiär, så är det bra, sa Hans-Åke Lindvall och tillade:

– Mina förväntningar inför workshopen på Fryshuset var höga, och de blev överträffade. Detta var riktigt, riktigt bra. Möjligheterna och utmaningarna med en SIB blev tydliga under dagen och jag tycker att det var fantastiskt spännande. Det känns också bra att Fryshuset är involverade som intermediär i vårt projekt. De har ett starkt varumärke och en hög legitimitet i mina ögon. Jag tror dock att vi kommer att kalla vår SIB för Partnerskap för sociala effekter, för att göra det lite tydligare.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.