Skånsk samverkan för sociala innovationer

Idag går startskottet för ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer, dvs innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Det traditionella systemet har svårt att fånga upp och hitta lösningar som förmår möta framtida behov på ett innovativt sätt och projektet kommer kraftsamla flera organisationer med mångåriga erfarenheter inom området. Samverkansparter är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, Mötesplats Social Innovation (Malmö Högskola) och Nätverket – Idéburen Sektor Skåne. Mobiliseringen för att ge 1300 personer och företag möjligheten att påverka Skånes framtid har startat.

Projektet ”Social Innovation Skåne” kommer pågå i tre år och kommer bidra till regional utveckling och konkurrenskraft genom att skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar för människor, företag och idéburna organisationer att hitta, uppfinna och utveckla idéer som löser samhällsproblem. Arbetet kommer att ske på flera plan och den gemensamma nämnaren är tät samverkan och experimentlusta . Målet är att 1300 personer och företag ska ta täten i Skånes framtida hållbarhetsutveckling och att Skåne ska vara en förebild nationellt för hur man genom samverkan kan främja social innovation.

Skriande behov
Intresset för sociala innovationer för att få till en hållbar utveckling i samhället har ökat. Det finns behov av att vidga synen på  innovation och att stödja aktörer som kan bidra till fler sociala samhällsinnovationer. Exempel på frågor som driver på utvecklingen är de med koppling till storstads- och landsbygdsutveckling, kvalitet i skola, vård och omsorg, jämställdhet, utanförskap, ungdomsarbetslöshet och invandrares svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Projektledare Anna ERUF”Nu är vi igång! Det känns spännande, verkligt roligt och självklart. De kommande tre åren har vi med projektet chansen att etablera en tät samverkan som samhället skriar efter. Vi bygger en struktur för främjande av social innovation tillsammans och vi kan inte lösa framtidens problem med gårdagens lösningar, säger Anna Haraldsson Jensen, Projektledare, Social Innovation Skåne”

Entreprenörer sökes!
Projektet behöver nu få kontakt med entreprenörer och företag i Skåne som behöver stöd, utbildning och nätverk för att ta en samhällsfrämjande idé ut på marknaden. Offentliga aktörer uppmanas också att koppla in sig i projektet.

Kontakt
Anna Haraldson Jensen
Projektledare
anna.h.jensen@coompanion.se
070 277 95 25

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.