Skip to content

De utvecklar en digital plattform för en levande landsbygd

För att möta det stora behovet av arbetskraft i norra Sverige behöver fler människor välja att flytta hit. Invånare i byn Vuollerim, i Jokkmokks kommun, har i samverkan med forskare vid Luleå tekniska universitet designat en digital tjänst som utifrån användarens behov ska matcha ihop människor med rätt by att bosätta sig i. Den digitala plattformen är under utveckling och ska tas fram för att underlätta för människor att flytta till landsbygderna.

Under de kommande åren ska mångmiljardbelopp investeras inom olika projekt i norra Sverige där regionen kan bli världsledande i den gröna omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Behovet av arbetskraft är därför stort. Den urbanisering som tog fart under mitten av 1900-talet och därefter accelererat i allt snabbare takt, har gjort att landsbygden under lång tid kämpat mot ett vikande befolkningsunderlag i arbetsför ålder. Trenden är dock att allt fler vill bo i eller flytta till landsbygder, inte minst som en effekt av den rådande coronapandemin. Att flytta från stadens puls till det lugnare livet med trygghet och närhet till natur och friluftsliv är icke desto mindre ett stort steg.

Digital hjälp att hitta rätt by

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med byn Vuollerim, i Jokkmokks kommun, designat en digital tjänst som ska utvecklas utifrån användarens behov för att matcha människor med rätt by att bosätta sig i.

– För att fler ska våga flytta behövs information och kunskap om vilka funktioner och serviceutbud som finns i varje by, säger Johanna Lindberg, doktorand inom forskningsområdet informationssystem vid Luleå tekniska universitet och tillägger att skolor, friluftsaktiviteter och jobbmöjligheter är alla viktiga komponenter för att skapa ett liv på landsbygden som man trivs med.

Bra start för bestående trivsel

Den digitala plattformen utvecklas för att människor ska kunna fatta beslut om var de vill bo i landet. Att göra en flytt så smidig som möjligt skapar bättre förutsättningar för att få en bra uppstart på den nya bostadsorten, vilket ökar chansen att trivseln blir bestående på lång sikt.

– Man talar ofta om ”soft landing” när det kommer till att företag ska etablera sig på en ny plats, alltså att landa lugnt och mjukt. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan de som flyttar hit för jobb landa tryggt, säger Johanna Lindberg.

Befolkade, aktiva och växande landsbygder är viktigt för samhället och med modern teknik skapas goda förutsättningar till utveckling. 
– Vi vill bidra med kunskap om digital teknik som hjälper människor att leva ett hållbart liv, så att fler vågar ta steget till att flytta till, bo och verka på landsbygder, säger Johanna Lindberg.

Forskningsämnet informationssystem

Forskningsämnet informationssystem bidrar med kunskap om digital teknik för ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i förhållanden som dyker upp lokalt för att få global påverkan.

Läs mer om forskningsämnet informationssystem här

 

DigiBy – digitala tjänster i byar

Digiby genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik,  och tjänster anpassas efter förhållanden i byarna.

 

Kontakta oss

Vill du eller din organisation veta mer om hur ni kan samarbeta med forskare? Eller vill du eller din organisation få stöd i ert arbete med sociala innovationer? Kontakta någon av oss på MSI så hjälper vi dig vidare.