Skip to content

Sociala innovationer
i verkligheten

Här lyfter vi fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med social innovation. Social innovation handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de samhällsutmaningar vi står inför.

Initiativet 100 sociala innovationer lanserades våren 2015 då vi startade nomineringsprocessen och efterlyste exempel på sociala innovationer. Utav drygt 50 nomineringar, valdes 11 innovationer ut som presenterades och lyftes fram på Social Innovation Summit 2015:

Yallatrappan, SWOPshop, Peppy Pals, IT-Guide, Odlingsnätverket i Seved, My Dream Now, Rude Food, Macken, Svenska med baby, Aldrigensam och Skjutsgruppen.

År 2016 valdes ytterligare 10 sociala innovationer ut:

Just Arrived, Matmissionen, Handiscover, Inter Business Index (f.d. Human Centered Business Index), Co Grow, Trine, Go Speak Up, Kort om samhället och Fritidsbanken.

Nomineringen fortsatte fram till 1 maj 2017. Därefter gjordes ett urval och alla som nominerats kontaktades. Slutligen har 100 exempel valts ut att ingå i en bok med goda exempel på sociala innovationer, som lanserade den 14 november i samband med Social Innovation Summit 2017.

100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige lyfter fram historier och konkreta exempel på sociala innovationer runtom i Sverige såväl större bredare samverkanssatsningar som enskilda innovatörer och entreprenörer, för att belysa bredden i och möjligheterna med social innovation.

Boken finns att köpa i närmaste bokhandel eller i de vanligaste näthandlarna.

Du kan också ladda ner den som pdf här.