Seminarium: Innovations- och förändringsarbete inom vård och omsorg

sybmol samverkansmodeller

Mötesplats Social Innovation bjuder tillsammans med Malmö stad in till seminarium under Skåne Innovation Week där vi tittar närmare på innovations- och förändringsarbete inom offentlig sektor med utgångspunkt i det arbete som görs på olika håll inom vård- och omsorgsverksamheten.

Vi vill med detta arrangemang visa upp allt spännande som pågår, berätta om genomförda satsningar och dela goda exempel. Vi vill också diskutera hur ett designperspektiv varit centralt för denna utveckling, där ett starkt brukarperspektiv ständigt är närvarande och där lösningar utvecklas i samverkan med både personal, brukare, forskare, näringsliv och idéburen sektor.

På olika håll har man tagit fasta vid att det inte alltid räcker med att ha en god idé. Det krävs också en ledning som är beredd att tänka nytt, medarbetare och brukare som får utrymme att vara med och arbeta med idéutveckling och en öppenhet för andra aktörers deltagande. Hela kedjan av insatser för ökad innovationsförmåga står i fokus för dagens seminarium.

När: Den 2 juni 2015 klockan 15.00-16.00 Anmäl dig via e-post senast den 1 juni till louisa.johansson@mah.se
Var: Studentcentrum, Neptuniplan 7 vid Malmö högskola, Malmö

Vi bjuder på lättare fika

PROGRAM

15.00-15.10 Testbed för äldreomsorgen
Testbed för äldreomsorgen skulle kunna vara ett gott föredöme för innovations- och förändringsarbete i såväl Malmö som andra svenska kommuner. Jaklina Strand, projektledare för Testbed för äldreomsorgen i Malmö stad berättar om plattformen som helhet och dess betydelse för innovationsförmågan i vård- och omsorgsverksamheten.

15.10-15.20 Idéutvecklingsprocess och innovativ ledarskapskultur
Det pågår en massor av spännande innovationsarbete inom Stadsområde Söder. Nicolina Fransson, kvalitetsutvecklare Stadsområdesförvaltning Söder, Malmö stad berättar om den idéutvecklingsprocess som gjorts med alla medarbetare i verksamheterna. Hon berättar också om arbetet med att utveckla ett tillåtande ledarskap som ger utrymme för nya innovationer.

15.20-15.30 Kunskapscirklar för idéutveckling med personal och brukare
Per-Anders Hillgren, designforskare Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola berättar om designdrivna kunskapscirklar som metod för att involvera personal och brukare i innovationsarbete.

15.30-15.40 Prisbelönad app-handbok, datorspel för äldre mm.
Lena Persson, näringslivsutvecklare, Malmö stad tillsammans med Jaklina Strand och Per-Anders Hillgren berättar om några av de delprojekt som genomförts inom ramen för Testbed för äldreomsorgen.

15.40-16.00 Diskussion
Vi avslutar seminariet med en gemensam diskussion. Vad kan vi lära och ta fasta på från erfarenheterna inom äldreomsorgen? Hur kan vi få fler bra idéer i offentliga verksamheter att förverkligas?

Testbed för äldreomsorgen etableras av Malmö stad i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Medeon AB med stöd från Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA. Syftet med plattformen är att utveckla och testa nya idéer och lösningar som kan bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg och stärka upplevelsen av säkerhet och trygghet i det egna hemmet för äldre Malmöbor. Den drivs i samarbete med medborgare, brukare, anhöriga, personal i Malmö stad, näringslivet, forskare och föreningslivet.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.