Securitas vill bidra till ett tryggare samhälle

Securitas Sverige har valt att samarbeta med Social Innovation Summit. Bland annat genom att bjuda studenter på inträdet. Läs vår intervju med Fredrik Ahlqvist, Regionchef Syd, Securitas Sverige, där han berättar varför social innovation är viktigt för bolaget. Ansök om en studentplats senast 22 oktober.

 

Varför har Securitas valt att gå med som partner till Social Innovation Summit?

– Med våra tre ledstjärnor; ärlighet, vaksamhet & hjälpsamhet, har vi i mer än 80 år skyddat hem, arbete och samhälle. Tryggheten i vardagen är viktig för oss och står högt på vår agenda, här ser vi att samhällsnyttan är stor. Vårt samarbete med Social Innovation Summit grundar sig i tanken att vi vill stötta andra som också vill skapa en större trygghet i vardagen, så att fler aktörer kan hjälpas åt i arbetet med att bidra till ett tryggare och bättre samhälle, berättar Fredrik Ahlqvist.

Securitas bjuder 15 studenter på en inträdesbiljett till Social Innovation Summit – varför gör ni det?

– Många unga som växer upp nu har större förståelse för och större driv i den digitala världen, detta ser jag inte minst hos mina egna barn och deras kompisar. Kopplingen människa, teknik och det digitala samhället växer ständigt, där alla kan umgås med alla över alla gränser.

För att kunna utveckla nya idéer behöver du som ung person tillgång till ett nätverk för att kunna träffa andra, hitta de rätta kontakterna och få ett stöd som hjälper dig framåt och slussar dig i rätt riktning. En sådan mötesplats är just Social Innovation Summit. All framgång bygger på att vi känner rätt människor. Stöd och sponsorskap kan innebära mer än bara pengar. Nätverk och kunskap är mycket värdefullt för den personliga utvecklingen och för att bolla dina tankar och ideér och i förlängningen kunna lansera din affärsidé, menar Ahlqvist.

 

Vilken effekt hoppas du att Social Innovation Summit ska ge?

– Jag har mycket höga förhoppningar. Det här är ett nytt spår för mig, visst jag har hört talas om social innovation lite kort förut och det var lite otydligt för mig då. Nu har jag förstått att detta område är något riktigt bra med stort potential och som skapar nytta på ett helt nytt sätt. Effekten jag hoppas få se är att andra företag och samhällsaktörer ska förstå vilka potentiella samhällsvinster detta område kan bidra med, hur det kan leda till bl.a. nya vindar i samhället och bidra till att skapa nya jobb. För Securitas handlar det om att skapa trygghet, för andra företag kan det handla om annat. Jag hoppas att vårt deltagande kan bidra till att inspirera fler företag som kan få upp ögonen för detta och i förlängningen bidra på olika sätt.

 

Vilka är de viktigaste samhällsutmaningarna som vi står inför idag?

– Det absolut viktigaste är att skapa ett samhälle som är inkluderande och som är tryggt för människor att leva i. Så är det. Otrygghet och ökade samhällsklyftor skapar utanförskap, som i sin tur kan ge människor fel fokus. Vi har fått olika grupper i samhället med egna agendor som inte är bra alla gånger. Vi riskerar att det skapas en ond spiral som kan sprida sig över generationer, detta är något vi måste förebygga. Jag har inte svaret på alla lösningar och insatser som behövs, men ett viktigt första steg i rätt riktning är Social Innovation Summit.

 

Vad hoppas du personligen få uppleva på Social Innovation Summit?

– Jag hoppas få ökad förståelse på värdet av social innovation. Vilken samhällsnytta ger det och hur det har lyft olika samhällsgrupper. Jag hoppas också få en bättre insikt i hur vi som företag kan bli bättre på att främja samhällsnytta och hur vi kan stötta personer och verksamheter med kunskap och nätverk så de kan komma vidare i sitt arbete med samhällsnytta och goda lösningar, säger Ahlqvist.

Följ Securitas på Facebook, Instagram och Youtube

Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola och Malmö stad. Summiten arrangeras i samarbete med FORTE, Tillväxtverket, SEB och Wihlborgs.

Deadline för att söka har passerat.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.