SEB bjuder 10 samhällsentreprenörer till Social Innovation Summit

Har du nyligen startat upp din verksamhet och jobbar med sociala innovationer? SEB, i samarbete med Mötesplats Social Innovation, bjuder för tredje året i rad 10 samhällsentreprenörer på inträdet till Social Innovation Summit. Ansökningsdatumet har nu passerat.

SEB har en historia av att stötta entreprenörer och har de senaste åren även delat ut ett pris till Årets Sociala Entreprenör och stod även förra året för 10 biljetter till Social Innovation Summit för samhällsentreprenörer.

– Vi vill vara med och bygga ett samhälle vi alla vill vara en del av och verka för en bättre värld, att engagera oss för framtida generationer är övergripande för vårt engagemang, säger Maria Pellborn, Corporate Citizenship & Brand Manager hos SEB.

Maria Pellborn menar att SEB:s engagemang i entreprenörer handlar om att bidra till den långsiktiga och hållbara tillväxten i samhället genom att engagera sig inom bl.a. entreprenörskap och innovation.

– Vi på SEB har i vårt syfte att vi tror att entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande bidrar till en bättre värld. Det är därför vi går till jobbet varje dag. Detta, tillsammans med att vi vill lära oss mer om hur SEB kan stötta socialt entreprenörskap och social innovation, är anledningen till att vi stöttar Social Innovation Summit, berättar Pellborn i en längre intervju här.

– Vi jobbar bl.a. med att ge ekonomisk utbildning till sociala entreprenörer. Vi brinner för att företag ska skala upp, entreprenörerna brinner för sin verksamhet. För tredje året i rad bjuder vi på 10 biljetter till samhällsentreprenörer som vill delta i Social Innovation Summit, säger Maria Pellborn.

Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation är mycket positiv till det fortsatta samarbetet med SEB på SI Summit och betonar värdet av att ha entreprenörer på plats på Social Innovation Summit.

– Vi är mycket glada över samarbetet med SEB som ger fler samhällsentreprenörer som befinner sig i tidigt skede av sin affärsutveckling möjlighet att vara en del av Social Innovation Summit! Konferensen samlar entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans hitta nya, innovativa lösningar på angelägna samhällsutmaningar. Det är en möjlighet att träffa potentiella samarbetspartners och kunder, säger Sigsjö.


VAD MENAR NI MED SOCIAL INNOVATION?

Vi utgår från följande definitioner:

Social innovation: innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar

Sociala innovationer är ofta tvärsektoriella i sin karaktär av flera skäl; de strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, de är ofta brukar- och medborgarorienterade vilket innebär deltagande från såväl privat, offentlig som idéburen sektor. Social innovation kan var såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

Det kan vara:

  • gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn.
  • samhällsinnovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.
  • systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik.

Källa: BEPA-rapport: Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union. Vår ambition är också att beakta FNs milleniemål i vårt urval och vilket/vilka av FNs mål de adresserar. 

Ansökningsdatumet har nu passerat

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.