SEB bjuder 10 samhällsentreprenörer på Social Innovation Summit – Ansök nu!

SEB har en historia av att stötta entreprenörer och har de senaste åren även delat ut ett pris till Årets Sociala Entreprenör och stod även förra året för 10 biljetter till Social Innovation Summit för samhällsentreprenörer.

– Som bank är vi en viktig del i samhället. Vi vill vara med och bygga ett samhälle vi alla vill vara en del av och att engagera oss för framtida generationer är övergripande i våra engagemang, säger Malin Grönberg, Ställföreträdande Regionchef SEB.

Hon menar att SEB:s engagemang i entreprenörer handlar om att bidra till den långsiktiga och framgångsrika tillväxten i samhället genom att engagera sig inom entreprenörskap, nyföretagande och utbildning.

– Sverige behöver fler nya företag som växer och skapar nya arbetstillfällen. Vi vill gärna vara en del av detta och tillföra det vi kan för att utveckla, stötta och främja entreprenörskap. Vi gör det med hjälp av vår kunskap och erfarenhet, men framför allt genom våra olika partnersamarbeten. Dessa samarbeten är handplockade och består av organisationer och initiativ som tillsammans spänner över entreprenörskapets alla skeden. SEB:s engagemang för entreprenörer är ett sätt för oss att föra vår historia vidare och samtidigt ge ett bidrag till framtiden. Och inte minst till ett framgångsrikt entreprenöriellt Sverige.

Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation är mycket positiv till det fortsatta samarbetet med SEB på SI Summit och betonar värdet av att ha entreprenörer på plats på Social Innovation Summit.

– Vi är mycket glada över samarbetet med SEB som ger fler samhällsentreprenörer i tidigt skede möjlighet att vara en del av Social Innovation Summit! Konferensen samlar entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans hitta nya, innovativa lösningar på angelägna samhällsutmaningar. Det är en möjlighet att träffa potentiella samarbetspartners och kunder. Det blir också tillfälle för entreprenörerna att pitcha sina idéer och möta en publik på Pop-up scenen!” säger hon.


ANSÖKAN ÄR STÄNGD

VAD MENAR NI MED SOCIAL INNOVATION?
Vi utgår från följande definitioner:

Social innovation: innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar

Sociala innovationer är ofta tvärsektoriella i sin karaktär av flera skäl; de strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, de är ofta brukar- och medborgarorienterade vilket innebär deltagande från såväl privat, offentlig som idéburen sektor. Social innovation kan var såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

Det kan vara:

  • gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn.
  • samhällsinnovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.
  • systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik.

 

Källa: BEPA-rapport: Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union
Vår ambition är också att beakta FNs milleniemål i vårt urval och vilket/vilka av FNs mål de adresserar. 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.