Science Shop – The Reunion

Under invigningen av Malmö högskolas nya innovationsmiljö Storm genomfördes första tillfället i en pop-up science shop. Tillsammans identifierade vi utmaningar där det fanns intresse för att hitta relevant forskning eller att initiera nya forskningsprojekt.

Den 24 maj kl 10-11 kör vi en uppföljning där vi ger tips på existerande forskning inom de olika utmaningarna samt bjuder in forskare för potentiella samarbeten. Du är varmt välkommen även om du inte var närvarande under första träffen. Anmäl dig till marie-louise.lovgren@mah.se

De utmaningar vi kommer att behandla är:
Finns det belägg för att man lär sig bättre genom att skriva för hand kontra digitala medel?

How big is the role of AI/Machine learning in automatizing ”middle class” jobs. What does the change of the workplace as a social hub mean for people?

Hur värderar man sociala innovationer?

Hur kan fri dans som metod för glädje och energisättning på arbetsplatsen bidra till att utveckla kreativitet och välbefinnande i arbetslivet?

Gör demokratiskt styrning av en organisation arbetet mer effektivt?

Vad betyder professionaliseringen och effektiviseringen av ideella organisationer för deras utveckling?

Hur skapar man medvetenhet och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor. Hur blir vi fler som vill förändra?

Vad är en Science Shop?
Science shops är en plats för akademin och övriga samhällssektorer att mötas och tillsammans lösa samhällsutmaningar. Konceptet har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet, där det ofta har byggts ett fysiskt, permanent centrum i anslutning till ett lärosäte för att främja samverkan och partnerskap mellan akademin och andra sektorer. Traditionellt har Science Shop haft civilsamhället som sin primära målgrupp.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.