Skip to content

Satsning på social innovation

Satsning på social innovation

Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats social innovation (MSI).

Arbetet kommer att samordnas av Malmö universitet. De regionala plattformarna ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Samhället står inför stora utmaningar framöver, som till exempel klimatförändringar, segregation, åldrande befolkning och ökad psykisk ohälsa. För att möta dessa utmaningar krävs nya idéer, metoder och samarbeten, och där kommer sociala innovationer att vara en del av lösningen.

Uppbyggnad och utveckling av de regionala kunskapsplattformarna kommer att engagera många olika aktörer bl a regioner, företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer och myndigheter. Arbetet kommer att bland annat innebära att sprida en ökad kunskap och kännedom om sociala innovationer och även skapa mötesplatser för att underlätta för idéer att födas och utvecklas.

Utveckla metoder och verktyg

Samverkan med andra aktörer är en del i lärosätenas uppdrag och det är också viktigt att utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer. Kunskapsplattformens nationella styrgrupp* består av medlemmar från respektive lärosätes ledning som ser etableringen som en viktig del i lärosätenas kärnverksamhet och samverkansuppdrag.

– Att sex svenska universitet nu kraftsamlar ger såväl regional förankring som god potential till nationell förstärkning. Malmö universitet och MSI fyller redan idag en viktig funktion på den nationella arenan och mötesplatsen blir med detta projekt mer regionalt närvarande vilket är positivt. Det finns också kapacitet att skapa internationell uppkoppling och attraktionskraft och att göra ett betydande bidrag till regeringens strategi för sociala företag och bidra till att Sverige når målen i Agenda 2030. Kunskapen som nu genereras ska komma till nytta hos relevanta aktörer såsom regionalt utvecklingsansvariga, innovationsfrämjare och myndigheter, säger Judit Wefer, programledare Social Innovation på Vinnova.

Långsiktigt arbete

– Sociala innovationer är ett angeläget område! Den nya nationella kunskapsplattformens regionala nod i Stockholm hoppas kunna bidra till hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom flertalet områden, säger Johanna Hargö, projektledare vid Stockholms universitet.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.