Samhällsengagemang i fokus

Kerstin Tham är rektor för Malmö högskola, som är värd för Mötesplats Social Innovation och även en av arrangörerna bakom Social Innovation Summit. Hon ser social innovation och samhällsentreprenörskap som angelägna frågor för högskolan, framför allt i rollen som engagerad samhällsaktör men även för att skapa utbildning och forskning i samverkan.  

– Att vara värd för Mötesplats Social Innovation ligger helt i linje med Malmö högskolas inriktning att vara en samhällsengagerad högskola. Vi behöver hela tiden tänka nytt och här är social innovation och samhällsentreprenörskap betydelsefullt för oss, bland annat i vår samverkan med andra aktörer, säger Kerstin Tham. 

Varför behövs social innovation?

– Social innovation behövs för att möjliggöra hållbar samhällsutveckling. Och det finns många utmaningar i vårt samhälle som öppnar nya möjligheter, där vi behöver nya infallsvinklar för att hitta nya lösningar. 

Hur kan Malmö högskola bidra till att lösa samhällsutmaningar?
– Malmö högskola har ett flervetenskapligt perspektiv, vilket är en tillgång när det gäller samverkan och när vi ska försöka hitta nya sätt att dela kunskap på. Det är också viktigt att kunna ta del av entreprenörskap, inklusive samhällsentreprenörskap, redan under utbildningstiden. Eftersom engagemanget för samhällsfrågor nu är stort hos många, framför allt i Malmö, tror jag att våra studenter har unika möjligheter att komma ut i intressanta sammanhang.

Vilken roll kan Mötesplats Social Innovation spela i detta?
– Det behövs en mötesplats där det finns plats och utrymme att diskutera dessa frågor: reda ut begrepp, samla kunskap och utveckla idéer. Jag tror också mycket på att visa upp goda och konkreta exempel.

Hur kommer Social Innovation Summit in i bilden?
– Konferensen är en perfekt mötesplats för frågor som allt fler intresserar sig för. Här har både Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola centrala roller för att ta hand om konferensen, som den intressanta mötesplats den är.

Hur kan social innovation stärkas ytterligare?

– Jag återkommer till detta med samverkan och att flera aktörer engagerar sig tillsammans. Vi ska också försöka ta vara på det stora samhällsengagemang som finns både bland högskolans personal och våra studenter.

Kerstin Tham medverkar på Social Innovation Summit den 26 oktober kl. 09.40, i samtal med moderator Lena Friblick.

Fotograf: Gustav Mårtensson

Läs mer om SI Summit.
Anmäl dig till SI Summit.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.