Så kan staten främja sociala innovationer

I policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? kartlägger författarna den befintliga forskningen kring sociala innovationer och hur de påverkar samhällsekonomin. Sociala innovationer innebär nya lösningar (produkter, tjänster, modeller, processer) som möter ett socialt behov mer effektivt än tidigare lösningar. Flera av de samhällsfunktioner som numera sköts av offentlig sektor var en gång sociala innovationer: förskolan, folkbiblioteken, mödravårdscentralen.

– Det finns stora utmaningar när det kommer till finansieringen av sociala innovationer. Staten kan med relativt enkla medel ta en mer aktiv roll för att möta detta. En statlig investeringsfond, justerade upphandlingskrav och skatteincitament är några förslag, säger Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum.

För att främja fler sociala innovationer föreslår författarna

• En statlig investeringsfond upprättas vilken kan investera i lokala program.
• Statligt finansierade tävlingar inrättas för att frambringa social innovation.
• Upphandlingar som ställer ökade krav på social- och miljömässig avkastning genomförs.
• Infrastrukturen och nätverken byggs upp kring sociala innovationer. Det kan åstadkommas genom upprättandet av inkubatorer, nätverk och infrastruktur som förbättrar möten mellan innovatörer, offentlig sektor och finansiärer.
• Beslutanderätt descentraliseras till lokal nivå för frågor som rör sociala ändamål för att uppmuntra lokalt anpassade lösningar.
• Skatteincitament för att uppmuntra sociala innovationer.

Författare är Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och Marcus Larsson, Entreprenörskapsforum

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.