Röstånga Utvecklings AB

Istället för att passivt se på, valde de att vara proaktiva. Istället för att stillatigande se sin älskade skånska hembygd avfolkas, gick de ihop och agerade. Det började med ett engagemang för att behålla Röstånga skola och har i dag utvecklats till den ideella föreningen Röstånga Tillsammans och aktiebolaget Röstånga Utvecklings AB, RUAB.

– De bästa sociala innovationerna sker på landsbygden! Här syns det tydligt vad som inte fungerar, för inget går att gömma. Avfolkning och billiga hus som ingen vill köpa går inte att missa, säger Nils Phillips, styrelseordförande i RUAB och ordförande i Röstånga Tillsammans.

Kampen kring att behålla Röstånga skola startade 2007. Nils berättar att kampen om skolan var toppen på ett isberg och att mycket annan samhällsservice redan hade försvunnit. De var en handfull engagerade människor som slog sig samman för att gemensamt, och på sitt eget sätt, försöka ta vara på det de hade omkring sig.

– Skolan var angelägen och berörde många. Fördelen var också att vi var proaktiva, vi började engagera oss redan när vi såg att skolan blödde, men innan hotet om nedläggning kommit. Vår skola låg längst bort från centralorten och elevunderlaget minskade stadigt. Om skolan försvinner tappar till exempel fotbollsklubben medlemmar, människor flyttar och till sist är det bara en turistkuliss kvar, säger Nils och fortsätter:

– Vi funderade på hur vi skulle organisera oss. Vi förstod att vi var tvungna att agera och vi visste att om någon service försvinner så kommer den aldrig igen. Så: problemet var angeläget, vi var några stycken som hade möjlighet att agera och problemet var inte omedelbart akut. I gruppen som bildades fanns också kompetens kring att söka pengar. Vi ansökte och fick bidrag från Leader. I januari 2008 bildade vi den ideella föreningen Röstånga Tillsammans och fick därmed en plattform att agera utifrån.

Röstånga Tillsammans rullade på bra, så pass bra att de utsågs till årets Leader-projekt 2009. Arbetet i föreningen och de processer som bedrevs var och är fortfarande helt öppna och demokratiska. Relativt snabbt dök det upp tankar kring hur de skulle kunna hitta en process och en utvecklingsform som var självbärande och inte beroende av projektpengar.

– Vi ville stå på egna ben och arbeta med det som var viktigt för oss, vilket skulle kräva egna pengar. Vi ville stoppa projektifieringen och tänka mer långsiktigt. 2011 bildadesaktiebolaget Röstånga Utvecklings AB, med syfte att utveckla Röstångabygden genom att köpa och förvalta fastigheter. Därmed hade vi skapat en egen finansiell plattform,som utgick från vår vardag.

Via deltagandet i Leader träffade Nils och hans Röstångavänner flera andra grupper som arbetade med landsbygdsutveckling. Utifrån detta fångade de upp olika idéer och snickrade ihop sin egen lösning.

–Vi arbetar för att skapa en levande bygd. Om vi till exempel kan se till att få liv i en restaurang, som i sin tur kan skapa sommarjobb, så kan det på sikt leda till att fler flyttar till Röstånga. Efter att vi bildat bolaget har vi köpt och renoverat uppfastigheter efter hand. Vi började med att köpa ett gammalt fryshus, efter att vi fått ett fyrtiotal delägare intresserade av att vara med och investera. I dag hyr vi ut lokalen till en förening som driver Sveriges minsta konsthall där, säger Nils.

Det andra fastighetsköpet i RUAB:s historia blev det gamla stationshuset, där det i dag drivs en restaurang. Här gick 400 delägare samman för att tillsammans investera nästan en halv miljon kronor. Därefter kunde bolaget ta lån och lokalen började rustas upp.

– När det gäller stationshuset har restauratören en omsättningsbaserad hyra, som innebär att 10 procent av omsättningen utgör hyran. Det gör att alla delägare har ett intresse av att gå hit samtidigt som det skapar en god ekonomi för oss, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att köpa fler fastigheter, säger Nils.

Han fortsätter:

– Vi har en helhetssyn och utgår alltid från ett samhällsperspektiv. Genom att äga tillsammans och ha ett brett ägarskap vill vi inte bara behålla utan även utveckla den service vi har.

Vilka utmaningar har ni stött på?
– I Sverige är vi dåliga på att tänka utanför boxen, vilket leder till att det offentliga systemet har svårt att hantera ett initiativ som vårt. Jag tror det handlar både om tankespöken och lagstiftning. Jag älskar det svenska välfärdssystemet, men kan bara konstatera att det har luckor. Vi är fast i ett system som inte kan stödja alternativa satsningar. Vi är ovana vid att tänka nytt. Vår största utmaning är att hitta sätta att både lösa och finansiera nya samhällslösningar. Hur får vi möjlighet att testa och även misslyckas med sådant som vi inte provat förut? För att stötta sociala innovationer krävs nya, breda och samägda lösningar.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
– Vi har visat att det går att påverka sin situation, att det går att tänka nytt. I jakten på verktyg och kraft för att påverka sin situation har vi velat visa att egenmakt är möjligt. Vi har skapat både social och finansiell mobilisering och stor dynamik. Det som varken kommunen, föreningarna eller marknaden kunnat skapa, har vi skapat tillsammans. Den känslan är härlig, även om det ständigt är en dans på slak lina. Men den betyder mycket för oss och för framtida investeringar. Att många av oss som engagerat oss i detta också funnits med i tio år har skapat kontinuitet och därmed tillit.

Och hur gick det med skolan?
– Skolan går bättre än någonsin och förskolan har precis fått bygga ut på grund av högt tryck på verksamheten. Allt beror såklart inte bara på det vi gör, men vi är en pusselbit i det hela och det känns kul!

Hur tänker ni framåt?
– Vi som driver arbetet är ideellt engagerade; vi är fortfarande för små för att driva
satsningen professionellt. Vår utmaning nu är att bestämma oss för om vi ska expandera mer för att skapa en bättre ekonomi eller om vi ska fortsätta jobba som vi gör. En flaskhals framåt är att skapa seniorlägenheter, för att frigöra några av de äldre invånarnashus och därmed kunna skapa inflyttning och mer rotation.

Fakta
Röstånga Utvecklings AB (RUAB) är registrerat med särskild vinstutdelningsbegränsning, SVB. Andra värden än att maximera vinsten kan därmed prioriteras. De verksamheter som startas och drivs av bolaget ska vara lönsamma och komma bygden och aktieägarna tillgodo. Föreningen Röstånga Tillsammans är majoritetsägare i bolaget. 2017 äger RUAB sju fastigheter, både privata och kommersiella. Bolaget har 420 delägare och 1,3 miljoner kronor i eget kapital. Läs mer

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.