Skip to content

RESKILLING

Innovationer för kompetensförsörjning och nya partnerskap i tider av snabba skiften

Kriser har förmågan att synliggöra brister och svagheter i våra gemensamma system. Men ur kriser föds också lärdomar och möjligheter att skapa konstruktiv förändring. Vid snabba och intensiva skiften efterfrågas ofta ny kunskap, kompetens och tillgång på arbetskraft för att möta rådande behov och utmaningar. Under andra världskriget tvingades kvinnorna ut i fabrikerna för att upprätthålla produktionen, och under 80- och 90-talets avindustrialisering skapades en efterfrågan på nya, innovativa färdigheter inom tjänste- och servicesektorn. Ett svar på de samhälleliga utmaningar som uppdagades var re-skilling.

Ur ett svenskt perspektiv har re-skilling som samhällsfenomen traditionellt handlat om långa, utdragna ekonomiska, sociala och kulturella omställningar, såsom städers transformation från just industriell produktion till kunskapsekonomier. Innan coronapandemin slog hårt mot dagens globala arbetsmarknad handlade re-skilling i synnerhet om omskolning kopplat till nya, växande branscher. Den expansiva IT-branschen har under det senaste decenniet genererat en stor efterfrågan på programmerare, it-ingenjörer och systemutvecklare på global skala, och de länder som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att halka efter i teknikutvecklingen.

Ur ett svenskt perspektiv har re-skilling som samhällsfenomen traditionellt handlat om långa, utdragna ekonomiska, sociala och kulturella omställningar, såsom städers transformation från just industriell produktion till kunskapsekonomier. Innan coronapandemin slog hårt mot dagens globala arbetsmarknad handlade re-skilling i synnerhet om omskolning kopplat till nya, växande branscher. Den expansiva IT-branschen har under det senaste decenniet genererat en stor efterfrågan på programmerare, it-ingenjörer och systemutvecklare på global skala, och de länder som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att halka efter i teknikutvecklingen.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I tider av ovisshet och snabba skiften krävs intensiva omställningar, både hos individer, företag och institutioner, men att ställa om tar tid, kraft och kräver ett tydligt och kreativt ledarskap. Så – vilka förmågor är det egentligen som premieras i Sverige i dag? Kan denna kris få betydelse för samhället sätt att se på och omvärdera kunskap och kompetens? Vilka nya affärsmodeller och partnerskap har formats under vårens kris, och hur ser vi till att vi utnyttjar de lärdomar och positiva erfarenheter som denna kritiska situation fört med sig? Och till sist, hur ser vi till att vi gemensamt tar innovativa steg framåt istället för bekväma steg tillbaka?

 

Arbetstemat Re-skilling och omställning ämnar:

  • Skapa forum för inspirerande kunskapsdelning
  • Skapa mötesplatser för nya samarbeten
  • Lyfta hållbarhetsfrågor kopplat till arbetsmarknadens utmaningar och omställningsprocesser
  • Lyfta lärdomar om innovativa affärsmodeller och partnerskap som uppkommit ur krisen

Några samarbetspartners inom temat är: Region Blekinge, Okatima, Spinalis och Marinmuseeum.

Se det första webbinariet här

Kontakt

Celia Boltes, Projektledare
celia.boltes@mau.se | 0737-61 62 34

Se våra övriga teman