Rapportering från OuiShare Fest 2015

För tredje året i rad samlades massor av människor den 20 till 22 maj för OuiShare Fest – en internationell konferens om det växande fenomenet kollaborativ ekonomi. Konferensen i och kring ett cirkustält i Paris hade totalt över 1300 deltagare och ungefär 500 som följde konferensen via webbsändning.

Deltagarna var gräsrotsaktivister, samhällsentreprenörer, forskare, personer inom politik och offentlig förvaltning, inom stora företag och många fler. Från Sverige och de nordiska länderna var deltagarna betydligt fler än förra året, ett tecken på att utvecklingen börjar ta ordentlig fart även på vår hemmaplan. På plats under konferensen bildades ett nordiskt nätverk för samverkan mellan aktiva inom området i de nordiska länderna.

Årets OuiShare Fest i Paris hade temat ”Lost in transition” vilket speglar att diskussionen kring kollaborativ ekonomi nu har nått en slags brytpunkt. Förra årets OuiShare Fest gick fortfarande i optimismens tecken. Många pekade på de stora möjligheterna för kollaborativa modeller att bidra till ett grönare, mer mänskligt samhälle. Sedan dess har många konfliktfyllda och svåra frågor kommit i dagen.

Många heta debatter fördes kring ekonomisk resursfördelning, framtidens välfärdssystem och arbetsmarknad, vem som äger och får tillgång till vår data och inte minst vems agenda det är som styr utvecklingen av den kollaborativa ekonomin.

 

Kritisk debatt
Ett exempel är den allt starkare kritiken mot många av de stora framgångsrika plattformarna. De sitter ofta på stora volymer riskkapitalinvesteringar som kan ses som en form av hyperkapitalism, vilket riskerar att förvärra de ekonomiska klyftorna i samhället.

Som Jeremiah Owyang, en av de ledande experterna på området uttryckte det: ”Det är den rikaste en procenten på jorden som äger den kollaborativa ekonomin.”

Sedan Ouishare Fest har han utvecklat resonemanget i en fördjupad studie av investeringarna i den kollaborativa ekonomin. Han konstaterar där att det inom den kollaborativa ekonomin finns sjutton företag som värderas till mer än en miljard amerikanska dollar. De flesta av dem har bara några år på nacken.

Stark tilltro
Samtidigt som det fanns många samtal och workshops som belyste de mer utmanande delarna av kollaborativ ekonomi fanns det också starka inslag som vittnade om en mycket stark tilltro till det kollaborativa som en positiv samhällsförändrande kraft.

Robin Chase, grundade av Zipcar, gjorde ett brandtal som uppmanade alla att se och nyttja kraften i den kollaborativa ekonomin för att möta klimatutmaningarna. Hon summerade sitt resonemang såhär:

– Delade resurser i nätverk överträffar resurser som stängs inne

– Fler nätverkande hjärnor överträffar få hjärnor som tänker enskilt

– Möjligheter med öppna och delade resurser överträffar problem med öppna och delade resurser

– ”Jag får” överträffar ”jag har”

Hon menade också att för att ta vara på möjligheterna i den snabbrörliga värld vi lever i samt för att skapa ett klimatsmart samhälle så måste vi skapa samhällsstrukturer som gör det möjligt att experimentera, pröva oss fram stegvis, utveckla och anpassa.

Tre andra intressanta spaningar jag gjorde på Ouishare Fest i år var:
– I dagarna före OuiShare Fest tillkännagav den franska regeringen att IT-minister Axelle Lemaire i höst planerar att lansera en nationell strategi för kollaborativ ekonomi.

– Brittiska innovationsorganisationen Nesta har ett starkt fokus i sitt omfattande arbete med kollaborativ ekonomi på att koppla samman detta med metoder kring mätning av samhällseffekter (impact measurement) och social finansiering.

– Det fanns många personer från riktigt stora företag på plats för att utforska vad det är som händer inom detta område och hur de ska agera för att hantera och dra nytta av utvecklingen.

Ett inslag på OuiShare Fest är en pristävling bland företag och initiativ världen över inom olika delar av den kollaborativa ekonomin. Årets fem pristagare i OuiShare Awards ger ett axplock av spännande verksamheter:

MateriaBrasil från Brasilien – en plattform i open source för information om lösningar för ökad hållbarhet, exempelvis om olika material. Användare ska snabbt hitta lösningar som motsvarar deras behov genom smart kategorisering och värdering.

Debbo52 från Tunisien – en så kallad co-working space och inkubator som samlar personer inom kulturområdet, aktivister med experter genom en rad olika aktiviteter som workshops, utbildning, filmvisning och föreställningar.

Demooz från Frankrike – en plattform som gör det möjligt att hitta någon i grannskapet som har en produkt som du vill prova innan du köper.

Open Food Network från Norge – en plattform i open source som gör det lättare att hitta, köpa, sälja och distribuera hållbar närproducerad mat.

CoLiga från Tyskland – en plattform för tjänsteföretag som gör det enklare att driva företag som bygger på att skapa en gemenskap med sina kunder, utan stora IT-investeringar eller avancerad teknisk kompetens.

Nyfiken på mer?
Kortfilmer från respektive dag under Ouishare Fest 2015:
Dag 1
Dag 2
Dag 3

Bilder: Stefano Borghi Cartier 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.