Rapport för att främja samarbeten mellan sociala företag och kommuner

SE Forums (Social Entrepreneurship Forum) vd Nicklas Wallberg lämnade den 21 mars över SE Forums rapport om samarbeten mellan sociala företag och kommuner till Stina Billinger, Statssekreterare på Näringsdepartementet hos Mikael Damberg.

Tillsammans med partners från Lettland och Vitryssland har SE Forum tagit fram en överblick av samarbeten mellan kommuner och sociala entreprenörer i respektive länder. Samarbetena har lett till möjligheter att lära av varandra genom exempel för att stärka sektorn för socialt entreprenörskap i regionen.

SE Forum jobbar för att främja socialt entreprenörskap och ser det som ett effektivt verktyg att lösa samhällsproblem och ser även hur sektorn växer snabbt i Europa. Fler och fler företag jobbar med sociala utmaningar i samhället, samtidigt som andra sektorer får upp ögonen för dessa entreprenörer. Detta har i sin tur lett till fler samarbeten mellan olika sektorer och rapporten fokuserar på samarbeten mellan kommuner och sociala företag.

Rapporten innehåller en överblick över situationen i respektive länder samt exempel på sociala företag som jobbar med kommuner med fokus på både positiva samarbeten och utmaningar de möter. SE Forum har även sammanställt rekommendationer för båda parter för att utveckla samarbeten och se till att de är så effektiva som möjligt samtidigt som de levererar största möjliga social påverkan.

SE Forums vd Nicklas Wallberg lämnar över rapporten till Stina Billinger, Mikael Dambergs statssekreterare.

Genom överlämnandet av rapporten till Näringsdepartementet hoppas SE Forum på ett nära samarbete med regeringen och dess strategi för att föra sektorn framåt, snabbare. Den budget som har lagts fram sträcker sig över tre år.

Du hittar hela rapporten i sin helhet här.
SE FORUM
Since launching in 2004, SE Forum has carried out a varied range of programmes, training sessions, workshops and accelerators to support social entrepreneurs with business skills, leadership training, marketing, and much more. We are passionate about leading the work on improving and growing the social entrepreneurship ecosystem, continuing to develop solutions, partnerships, publications and collaborative initiatives that inspire, promote and empower the sector. Visit SE Forums website

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.