Social innovation för hållbar utveckling (2022)

Forskningsantologin ”Social innovation för hållbar utveckling” ger en aktuell bild av forskningen om social innovation i Sverige i relation till hållbar utveckling och Agenda 2030. Medverkande kapitelförfattare är forskare från olika lärosäten och discipliner, samt andra samhällsaktörer. Antologin lanserades våren 2022 av Studentlitteratur i samarbete med Mötesplats Social Innovation.

Beställ ”Social innovation för hållbar utveckling”.
Läs artikel om forskningsantologin.
Se forskningsantologins digitala boklansering.