Framtidsspaning: CSR/Hållbarhet (2013)

SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAG SOM VILL PÅVERKA OCH SAMVERKA

Reflektioner efter 18 genomförda intervjuer med vd:ar, marknads- chefer och CSR-chefer, som underlag inför rundabordssamtalet med näringsminister Annie Lööf den 9 oktober 2013.