Arbetsintegrerade sociala företag – lägesrapport, utmaningar och möjliga utvecklingsområden (2016)

En av de stora samhällsutmaningarna som vi står inför idag är ett ökande utanförskap och en av orsakerna till ett ökat utanförskap är arbetslöshet. Denna rapport syftar till att se på några nya sätt att skapa arbetstillfällen, framförallt för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara människor med funktionsnedsättning, med invandrarbakgrund, som fastnat i långtidsarbetslöshet etc. I rapporten kommer vi att se på några av de insatser som pågår idag för att skapa arbeten för dessa grupper genom framväxten av socialt företagande med det primära målet att få människor i sysselsättning.