Emelie Dahlström blir projektledare för MSI Syd

Emelie Dahlström blir projektledare för Mötesplats Social Innovation Syd (MSI Syd) med uppdraget att engagera regionala företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer och andra värdefulla aktörer inom området social innovation i Sydsverige. Malmö universitet är värd för MSI Syd som etableras i nära samarbete med Malmö stad, med stöd från Vinnova.

I snart tio år har Malmö universitet drivit och utvecklat Mötesplats Social Innovation, MSI, en nationell kunskapsnod för social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande tillsammans med Malmö stad. I samband med att MSI, skalas upp och etableras över hela landet, rekryteras Emelie Dahlström som projektledare för MSI Syd. Emelie kommer närmast från SoPact, en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet som stöttar sociala entreprenörer tillsammans behovsägare och kunskapspartners inom Helsingborgs stad. Emelie har tidigare varit generalsekreterare för Kodcentrum, en ideell förening som introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. Tillsammans med samarbetspartner som Spotify, Microsoft, Sigma, Informator Utbildning, Vinnova och Stockholm Stad byggde hon upp en nationell verksamhet från grunden.

Emelie har även en bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och har jobbat i gränslandet mellan ideell sektor och näringsliv, bland annat som projektledare på Svenska PostkodStiftelsen. Som en av medgrundarna till Sveriges första klädbibliotek Lånegarderoben har hon ett särskilt intresse för cirkulära flöden.

– Jag ser fram emot att fördjupa och bredda partnerskap och samarbeten som behövs mellan lärosäten, entreprenörer, kommuner, idéburna verksamheter och innovationsfrämjare för att tillsammans utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar att implementera och sprida fler sociala innovationer i Sydsverige, säger Emelie Dahlström, projektledare för MSI Syd.

För Malmö universitet är social innovation ett viktigt profilområde och universitet vill möta den utökade efterfrågan inom området, genom att ta fram en modell för att fler aktörer, såväl lärosäten som andra relevanta parter, ska kunna ansluta sig och därmed ta ett samlat grepp kring kunskapsutvecklingen i Sydsverige.

– Emelie Dahlström har en mångfacetterad erfarenhet av att jobba med sociala innovationsprocesser i samskapande mellan olika samhällssektorer och har den kunskap och driv som krävs för att leda arbetet med att skapa en regional kunskapsplattform som främjar utvecklingen och bidrar till innovation, hållbar tillväxt och ger Sydsverige möjlighet att ytterligare stärka och profilera sig nationellt och globalt, säger Charlotte Ahlgren Moritz vice rektor Malmö universitet och ordförande MSI Syd.

_____________________

Kontakta gärna Emelie Dahlström för att höra mer om uppbyggnaden av MSI Syd och vad det kan innebära för just ditt företag/organisation.

Emelie Dahlström, Projektledare – Mötesplats Social Innovation Syd
emelie.dahlstrom@mau.se | 040-665 72 34 | 070-421 72 38

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.