Skip to content

Projekt

Nationell kunskapsplattform för social innovation

Nationell kunskapsplattform för social innovation är ett två-årigt projekt som innebär att Mötesplats Social Innovation, MSI, skalas upp och etableras över hela landet. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Arbetet kommer att samordnas av Malmö universitet och de sex lärosätena kommer att vara värdar för regionala noder som samlas under namnet MSI.

Syftet med projektet är att bidra till att social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap når sin fulla potential som samhällskraft för att medverka till att Sverige ska nå målen i agenda 2030 och fortsatt vara ett föregångsland inom området internationellt. Målet är att skala upp och kraftsamla kring kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI) för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande att mötas.

Social Innovation Summit är en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar. Vi identifierar framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. 

Initiativet 100 sociala innovationer lanserades våren 2015 då vi startade nomineringsprocessen och efterlyste exempel på sociala innovationer. Utav drygt 50 nomineringar, valdes 11 innovationer ut som presenterades och lyftes fram på Social Innovation Summit 2015:

Yallatrappan, SWOPshop, Peppy Pals, IT-Guide, Odlingsnätverket i Seved, My Dream Now, Rude Food, Macken, Svenska med baby, Aldrigensam och Skjutsgruppen.

År 2016 valdes ytterligare 10 sociala innovationer ut:

Just Arrived, Matmissionen, Handiscover, Inter Business Index (f.d. Human Centered Business Index), Co Grow, Trine, Go Speak Up, Kort om samhället och Fritidsbanken.

Nomineringen fortsatte fram till 1 maj 2017. Därefter gjordes ett urval och alla som nominerats kontaktades. Slutligen har 100 exempel valts ut att ingå i en bok med goda exempel på sociala innovationer, som lanserade den 14 november i samband med Social Innovation Summit 2017.

100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige lyfter fram historier och konkreta exempel på sociala innovationer runtom i Sverige såväl större bredare samverkanssatsningar som enskilda innovatörer och entreprenörer, för att belysa bredden i och möjligheterna med social innovation.

Boken finns att köpa i närmaste bokhandel eller i de vanligaste näthandlarna.

Social Innovation Skåne

Mötesplats Social Innovation tillsammans med Coompanion Skåne, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap drev samverkansprojektet Social Innovation Skåne mellan år 2016-2018. Målet för projektet var att ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer och hållbara sociala företag. Projektet var finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).