Talarpresentationer från Social Innovation Summit 2015

Vem vet mest? Om social innovation
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
Anna Berlina, Nordregio
Jens Hylander, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Marie-Louise Lövgren, Mötesplats Social Innovation

Sharing economy – an opportunity for sustainable attractive cities
Åsa Minoz, ModigMinoz
Harmen van Sprang, shareNL
Elin Hasselberg, Malmö stad
Tove Lund, Göteborg stad
Mattias Höjer, CESC och KTH

Science Slam del 1Science Slam del 2
Caroline Wigren, Radikala Entreprenörers Roll I samhällsomvandling
Malin Lindberg, Platsinnovation I Myrmarker
Duncan Levinsohn, Splaced Out – Samhällsentreprenörer i acceleratorer
Fredrik Björk, Vad händer om man går över gränsen?

Digital Social Innovation – New ways to collaborate and finance Social Innovations
Peter Baeck, Nesta
Kevin Jones, SOCAP och Good Capital
Sophie Uesson, SHUHUU
Karin Ruiz, QuizRR
Alexander Bugge, REFUNITE

100 sociala innovationer
Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation
Anna Landeborg, Mötesplats Social Innovation

Social innovation i ett rurbant perspektiv
Katarina Erlingson, Erlingson Green
Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling

Measuring Social Impact – From Policies to Practice
Torbjörn Enström, Fryshuset
Tris Lumley, New Philanthropy Capital
Camilla Backström, Mötesplats Social Innovation

Med samhällsnytta som drivkraft för innovation och tillväxt
Lena Friblick, Xenofilia AB
Trine Grönlund, GoSlowWorld.com
Ann-Sofie Gunnarsson, IKEA Social Entrepreneurs
Pär Larshans, Ragn-Sells
Anders Paulander, BoKlok
Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan
Fredrik Östlin, off2off

Tillit samverkan och att våga göra nytt
Stina Balkfors, Tillitsverket
Kajsa Balkfors, Tillitsverket

Social Innovation – Meeting the Needs of Current and Future Social Challenges
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö Stad
Geoff Mulgan, Nesta
Chris Sigaloff, Kennisland

New Methods to Finance Social Innovation
Sir Ronald Cohen, Global Social Impact Investment Steering Group
Rosa Lee Harden, SOCAP
Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond
Kevin Jones, SOCAP/Good Capital
Karen E. Wilson, Bruegel

Samverkan och finansiering för integration
Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia
Henrik Storm Dyrssen, Leksell Social Ventures
Anna Edwall, VINNOVA
Lars Mac Key, Danske Bank
Hans Åke Lindvall, Klippans kommun
Ernest Radal, Mobilearn
Johan Oljeqvist, Fryshuset
Cecilia Löfberg, Rosengård Invest

CrowdInnovation och CrowdLearning – med rätt verktyg blir det enkelt
Lotta Eriksson, Edumanity
Torvald Jacobsson, TheGoals.org

Social innovation i praktiken
Sofia Appelgren, Mitt Liv
Åsa Skogström Feldt, Hungerprojektet
Dan Melander, Stadslandet Göteborg

Foto: Håkan Röjder

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.