”Positiv impact och finansiell avkastning förstärker varandra”

msi_finansiering_effektmatningSamtalet inleddes av Camilla Backström från Mötesplats Social Innovation som också introducerade dagens gäst, Richard Lindberg, entreprenör, impact investerare och grundare till Congress for Environmental Advancement i London. På frukostmötet deltog representanter från bland andra Skanska, SEB, Mistra och SKL.

Congress EA specialiserar sig på att utveckla innovativa sektorsövergripande projekt som driver på utvecklingen av impact investment runt om i världen. De beskriver impact investing som en filosofi som utgör grunden för framtida vinster då det gäller all affärsverksamhet.

– Vi vill visa att positiv impact och finansiell avkastning förstärker varandra, berättade Richard under frukostmötet.

Han fortsatte med att berätta om hur sektorn ser ut idag, med stöd av siffror från till exempel JP Morgan, som bland annat räknar med att impact investing sektorn förvaltade tillgångar på ca 60 miljarder amerikanska dollar under 2014.

Dags för nästa steg
Impact investing har hittills varit ett framgångskoncept i form av investeringar i sociala företag och entreprenörer men Congress EA är övertygade om att det är dags att ta nästa steg, och utöka sektorn till att omfatta såväl näringsliv som offentlig sektor. Utgångspunkterna för detta arbete är de stora samhällsutmaningar som världen står inför.

– Enligt FN så kommer det bara bli värre, från nu och ca 30-40 år framåt i tiden. Stora utmaningar kräver nytänk och innovationer, och det sker bara genom samverkan över sektorer. Impact investing har till exempel visat sig vara en mycket bra metod för att hantera risk, berättade Richard.

Begreppet brukar förklaras som investeringar med intention att generera mätbara samhällseffekter, kombinerat med finansiell avkastning. Impact investment är sektorsöverskridande och är på så vis relevant för alla samhällsaktörer.

Vad är då skillnaden mellan hållbara/etiska investeringar och impact investing frågade deltagarna
– Då det gäller etiska/hållbara investeringar handlar det om att utesluta det dåliga, exempelvis tobak, vapen etc och minska den negativa inverkan som investeringen har. Men impact investing handlar om att investera i sådan som har en direkt positiv påverkan. Det handlar om att inte bara följa regleringar för hållbar utveckling utan att gå ett steg vidare.

Ett avgörande kriterium för vad som kan kallas impact investing är att man mäter samhällspåverkan. Effektmätningen hjälper till att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet och är nödvändig för att informera investerare om vilken effekt man uppnått med hjälp av investeringen.

– I Storbritannien har man tagit fram ett pris på vad samhällsproblemen kostar, det vill säga att man prissätter negativa effekter. Men det är lika viktigt framöver att kunna prissätta positiva effekter, säger Richard Lindberg.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.