Över 200 nominerade exempel på social innovation i Sverige

1 maj var sista dag att nominera till projektet 100 sociala innovationer. Över 200 nomineringar har inkommit sedan projektets start, bland dessa är 20 exempel redan utvalda att ingå i boken. Nu börjar det slutgiltiga arbetet med att välja ut de kvarvarande 80 exemplen på social innovation i Sverige.

Sedan starten av projektet 100 sociala innovationer (våren 2015), har totalt 251 nomineringar inkommit till Mötesplats Social Innovation. Sedan tidigare har 20 exempel på social innovation i Sverige valts ut att ingå i en bok som kommer lanseras i samband med Social Innovation Summit 2017, 14-15 november i Malmö.

Nu ska alltså ytterligare 80 exempel väljas ut bland över 200 inkomna nomineringar som samlats in från allmänheten via en öppen nomineringsprocess på nätet.

– Det har verkligen varit ett stort engagemang och vi har fått in många bra nomineringar. Nu gäller det för oss att vaska fram en bra, bred och representativ samling initiativ att samla i vår bok. Vilka det blir, berättar vi under årets Social Innovation Summit, så se till att säkra er plats redan nu, säger Erika Augustinsson, en av projektledarna för 100 sociala innovationer.

Bakom projektet står Mötesplats Social Innovation i samarbete med Forum Idéburna Organisationer med social inriktning, Coompanion, Impact Hub och Entreprenörskapsforum. I urvalsprocessen utgår projektgruppen från kriterier såsom vilken samhällsutmaning innovationen försöker lösa; om idén är nyskapande; om den är genomförbar och har introducerats på samhället/marknaden samt vilken spridning och effekt den förväntas få.

De redan utvalda 20 exemplen som ska ingå i 100 sociala innovationer är Yallatrappan, SWOPshop, Peppy Pals, IT-Guide, Odlingsnätverket i Seved, My Dream Now, Rude Food, Macken, Svenska med baby, AldrigensamSkjutsgruppenJust Arrived, Matmissionen, Handiscover, Inter Business Index (f.d. Human Centered Business Index), Co Grow, Trine, Go Speak Up, Kort om samhället, Fritidsbanken och Goda Gårdar.

– Att tydliggöra och belysa vad social innovation är gör man bäst genom att visa på konkreta exempel. Vi hoppas att vår bok ska fylla den funktionen och visa på bredden och potentialen inom det här fältet, säger Erika Augustinsson.

Läs mer om 100 sociala innovationer här
Läs allt vi skrivit om 100 sociala innovationer här
Följ #100socinn på twitter och Facebook

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.