”Om flera aktörer i en region drar åt samma håll, då blir det mer verkstad”

Så inledde Thomas Hansson, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge sin presentation på temat ”Därför är social innovation viktigt”. Han syftade såklart på partnerskapets satsning på Social Innovation Skåne, som är ett treårigt samverkansprojekt delfinansierat av EU:s strukturfonder, med syfte att främja social innovation i Skåne.

Den 16-17 mars arrangerades en nationell spridnings- och lärkonferens med det övergripande temat social innovation inom ramen för projektet Social Innovation Skåne. 

LÄRKONFERENS 2017: Det var inom ramen för detta projekt som Thomas Hansson inledde lärkonferensen Social Innovation Skåne – lärdomar, utmaningar och möjligheter.

Han berättade om Strukturfondspartnerskapet som de senaste sju åren satsat 1,5 miljarder i regionen Skåne och Blekinge. Uppväxlat med 50 procent i delfinansiering är det tre miljarder till olika innovationer och projekt.

– Vi är redan väldigt innovativa i vår region men en utmaning för oss framöver är delaktighet, sysselsättningsgraden måste öka. Social Innovation Skåne är ett försök att jobba bredare än man vanligtvis gör och inkludera fler.

Han följdes av Carin Daal, som är enhetschef för innovation och entreprenörskap på Region Skåne. Hon poängterade att Skåne idag har ett relativt välutvecklat innovationssystem med ett flertal olika aktörer.

– Tänk på innovationssystemet på samma sätt som utbildningssystemet. Det måste finnas förskola, grundskola, högskola etc och olika inriktningar. På samma sätt bygger vi struktur för innovation.

Region Skånes vision är ett Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020. Väldigt systematiskt har man arbetat fram en regional innovationsstrategi, med sex olika delstrategier. Dessa strategier fokuserar bl a på att bredda innovationsbegreppet och effektivisera stödsystemet.

– Det gäller att nå ut till dem som inte känner sig så hemma med begreppet, de som inte alltid tänker vinst och produkt i första hand. Sedan behöver vi arbeta mer med att stödja intermediärer som stöttar social innovation.

I Skåne fokuserar man även på tre prioriterade innovationsområden: Smarta hållbara städer, Smarta material och Personlig hälsa.

– Inom ramen för dessa områden finns det ett stort behov av social innovation. Men vi behöver stärka upp vårt arbete med struktur och stöd för social innovation, hur gör vi detta? Vem är beredd att att finansiera samhällsutveckling? Min erfarenhet är att man kan få fram utvecklingsmedel men det är svårt att få fram driftsmedel, sa Carin Daal.

Därefter berättade Ewa Carlsson och Anna Eldestrand från Tillväxtverket om deras nya uppdrag med social entreprenörskap.

– Utgångspunkten för oss är att öka och sprida kunskap om förutsättningarna för socialt entreprenörskap. Vi ska inspirera till ett förändrat arbetssätt i det traditionella främjarsystemet, sa Anna Eldestrand.

Deras arbeta kommer bland annat att innehålla en kartläggning av hur arbetet med stöd till socialt entreprenörskap ser ut idag, de kommer se över sin egen kommunikation och information och arbeta mycket i samverkan med andra aktörer. Bland annat kommer de gå in som samarbetspartner för Social Innovation Summit som äger rum den 14-15 november 2017.

Tillväxtverket har genom åren arbetat aktivt med ett breddat entreprenörs-och företagsbegrepp. Såväl socialt företagande, arbetsintegrerande sociala företag och samhällsentreprenörskap är och har varit i fokus för myndigheten.

– Om man fick drömma om framtiden så är det att socialt entreprenörskap från och med nu skulle ingå permanent i Tillväxtverkets portfölj, avslutade Ewa Carlsson.

 


Thomas Hansson presentation
Hanna Sigsjö och Mattias Larsson presentation
Fredrik Björks presentation
Tillväxtverkets presentation

Läs allt om Lärkonferensen 2017

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.