Nytt labb ska möta samhällsutmaningar genom forskning

Från vänster i bild: Sanne Mårtensson, VD Swedbanks Ägarstiftelse Skåne, Jens Henriksson, VD Swedbank, Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, Björn Bergman, ordförande Swedbanks Ägarstiftelse Skåne.

Malmö universitet har under våren 2024 inrättat ett Societal Impact Lab i partnerskap med Swedbanks Ägarstiftelse Skåne och i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation, Mau Holding AB och Swedbank. Labbet, är ett ettårigt idéutvecklingsprogram, som har målet att forskning vid Malmö universitetet ska utvecklas till hållbar långsiktig samhällsnytta för att möta samhällsutmaningar.

– Nyttiggörandet av forskning är viktigt för att säkerställa att vetenskapliga resultat verkligen omsätts i praktiken för att gynna samhället som helhet. Det är även ett sätt att attrahera forskningsfinansiering som främjar excellent forskning som möter dagens och morgondagens utmaningar, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor för samverkan och innovation vid Malmö universitet och ordförande för MSI:s nationella styrgrupp.

Malmö universitets Societal Imapct Lab finansieras via en donation, delvis av Swedbanks Ägarstiftelse Skåne. Arbetet kommer att ledas av Mau innovation som arbetar med att stötta forskare i nyttiggörande och innovationsprocesser.

Labbet kommer att starta sitt första program under hösten 2024. Nu är det klart vilka fem forskare som kommer delta under labbets första år. Det flervetenskapliga labbet samlar forskare från fem olika institutioner, vars forskningsresultat adresserar centrala samhällsutmaningar. Labbet ska fungera som en katalysator för att utveckla och konkretisera forskningsresultat med målsättningen att omvandla dessa till hållbara och implementerbara metoder, processer och tjänster som kan integreras och tillämpas i samhället.

Societal Impact Lab (SIL) har inspirerats av Social Impact Lab, SOIL, vid Örebro universitet som har funnits sedan 2017.

Läs mer om Societal Impact Lab, SIL och de fem antagna forskarna.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.