Ny verktygslåda för forskning med och för samhället

RRI innebär förenklat att vi behöver samverka mellan näringsliv, offentlig sektor, forskare och civilsamhälle samt den enskilde medborgaren för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Samverkan är också en viktig aspekt för social innovation, som till sin natur ofta är sektorsövergripande och omfattar såväl privat, idéburen som offentlig sektor. Att forskning kring social innovation också arbetar sektorsövergripande är därför av vikt.

Fokus på nyttiggörande, medskapande och sektorsövergripande metoder har dominerat många diskussioner om forskning och innovation de senaste åren. Många pratar om behovet, något färre pratar om hur vi ska lösa det. Det finns exempel på metoder där man försöker involvera flera sektorer och inte minst brukare och medborgare i processerna. Behovet av nya modeller för samverkan är stort, en modell som uppmärksammats är design för social innovation där man använder designprocessen som på ett naturligt sätt bygger in brukarinflytande, prototypande och iteration i en process.

Grundtanken med RRI är att forskning och innovation påverkar hela samhället, och att alla tillsammans måste diskutera och ta ansvar för utvecklingen. För att forskning och innovation ska leda till lösningar på de stora samhällsutmaningarna behöver alla intressenter komma till tals i processen. Istället för forskning om samhället handlar det om forskning med och för samhället.

Verktygslådan är en webbplattform med tips och inspiration hur man kan jobba med RRI i praktiken. Eftersom plattformen vänder sig till olika målgrupper har man skapat olika ingångar beroende på vilken samhällssektor man kommer ifrån. Om du är helt ny på området rekommenderar jag att använda formuläret där man svarar på ett antal frågor utifrån vilken sektor man kommer ifrån. Därefter guidas man vidare till relevanta länkar som blir en bra startpunkt för att bekanta sig med ämnet.

Sverige har bidragit med ett antal exempel på RRI bland annat annat Mistra Urban Futures och Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

Karin Larsdotter är projektledare på Vetenskap och Allmänhet och har hållit ihop det svenska bidragen i arbetet. Vi passade på att ställa några frågor till henne:

Vad hoppas ni att verktygslådan ska leda till?

Vi hoppas den kommer bli till hjälp för olika aktörer att komma igång, som forskare, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor, men vi hoppas även att den kan kompletteras med fler svenska exempel som kan inspirera andra i Europa. Vi tror att mer dialog och samarbete kring forskning kommer att leda bättre innovationer för alla, och ett samhälle där alla känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

Hur bra är vi på RRI i Sverige idag?

Jämfört med andra länder i Europa har vi goda förutsättningar för RRI i Sverige. Dels har vi en lång tradition av samverkansprojekt, framförallt mellan industri och akademi. Dels har vi ett välorganiserat civilsamhälle där många innovationer tagit form historiskt, från folkbibliotek till mödravård. Vi har ett stort förtroende för både myndigheter och forskare, och allmänheten är mer intresserad av forskning än i andra länder. Så, förutsättningarna är goda, men vi ligger också i framkant när det gäller RRI. Som exempel kan nämnas Vinnovas forskningsprogram Utmaningsdriven innovation där man ställer krav på att alla aktörer som kan ha något att säga om en innovation ska medverka i projekt för att det ska få finansiering, och där de sökande måste visa hur man tar in användarperspektivet i projekten.

Vad är det viktigaste området att utveckla?

När det gäller samverkansprojekt är det viktigt att på något vis para ihop aktörer som kan samverka, för att de kanske inte vet om varandras existens eller har fördomar om varandra. Erfarenheten säger att de som provat att samverka med andra aktörer, exempelvis, akademi med civilsamhälle,  offentlig sektor eller näringsliv, inser att de har gemensamma intressen och mycket att vinna på att fortsätta. Det gäller att våga för att vinna!

Läs mer

RRI-Tools

RRI for beginners

 

 

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.