Ny politik för hållbart företagande

Syftet är att lyssna in, få feedback och diskutera trender och tendenser kring utvecklingen av hållbart företagande. Underlaget kommer att vara en del i det arbete som regeringen gör kring att utveckla en ny politik för området.

I augusti presenterade näringsminister Mikael Damberg det första av tre steg som ska stärka området hållbart företagande, en handlingsplan med fokus på hur företag ska arbeta med mänskliga rättigheter.

Diana Madunic är regeringens ambassadör för CSR och hållbart företagande
Diana Madunic är regeringens ambassadör för CSR och hållbart företagande

-Sverige är det sjätte landet i världen att göra en handlingsplan och det är utifrån önskemål från FN. Vi hoppas såklart att fler länder följer efter och gör samma sak, säger Diana Madunic som är ambassadör för hållbart företagande vid UD.

I arbetet med hållbart företagande utgår regeringen från Global Compacts principer med fokus på antikorruption, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetsvillkor.

-Men eftersom vi är en feministisk regering så lägger vi även till jämställdhet och mångfald, samt affärsetik. Sen finns det några ”bubblare” t ex hållbar beskattning, det vill säga skatteflykt. Är det okej att företag agerar hållbart men inte betalar skatt utan ägnar sig åt aggressiv skatteplanering? Och accepterar konsumenter ett sådant agerande? säger Diana Madunic.

Runt årsskiftet 2015-2016 planerar regeringen att lansera nästa steg i arbetet med hållbart företagande. Det är en skrivelse till riksdagen som ska täcka in alla ovanstående aspekter och kategorier och i detta arbete är så gott som alla departement involverade. Det är denna skrivelse som utgör grunden för regeringens framtida politik och som man nu har möjlighet att vara med och utforma och påverka.

-För att vi ska forma en bra politik måste vi höra hur våra intressenter (företag, myndigheter, fackföreningar, akademiker, civilsamhälle) ser på frågan, vilka utmaningar står de inför och hur kan man hantera dem. Det är de som jobbar ute på fältet som har insyn och kunskap.

Förutom dialogrundorna så är intressenter även välkomna att skicka in sina synpunkter skriftligen till regeringen innan den 23 oktober.

På basis av skrivelsen kommer man i ett tredje steg ta fram en plattform med riktlinjer för företagens agerande.Regeringen vill gärna se utvecklingen av hållbart företagande som en del i deras exportstrategi.

-Många svenska företag är redan nu bra på hållbart företagande och ligger i framkant. De ser en tydlig hållbarhetsprofil som en konkurrensfördel, H&M är ett bra exempel på detta liksom IKEA.

Om man är ett litet företag eller t ex samhällsentreprenör eller innovatör, hur passar man in i ert arbete med hållbart företagande?

-Även om det är ett litet företag så hoppas jag att man känner igen sig, att hantera risker och utmaningar, samt se nya affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet det gäller för alla. Samhällsentreprenörer och innovatörer, de är helt centrala i detta arbete, vi behöver nytänkande smarta lösningar kring miljö, miljöteknik, arbetsvillkor, ja de flesta hållbarhetsmålen som FN enats om. Det gäller att vara kreativ, innovativ och kunna tänka nytt, säger Diana Madunic.

 

 

 

 

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.