Ny koalition samlar aktörer för en fullständig skolgång för barn och unga

Aktörer som deltar i Koalitionen för jämlik och fullgången skola
Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet och Länsstyrelsen Skåne har skapat en koalition för jämlik och fullgången skola. Koalitionen samlar samhällsaktörer utanför skolan för att se hur alla tillsammans kan bidra till att barn och unga trivs och lyckas i skolan.

Koalitionen är en digital mötesmodell för att dela kunskap mellan sektorer som MSI utvecklat. Syftet är att samla aktörer som arbetar med en specifik samhällsutmaning. Målsättningen är att skapa förståelse, dela kunskap och att möjliggöra innovativt samarbete.

– MSI har utvecklat metoder för fördjupat tematiskt arbete där social innovation har stort värde. Koalitionerna för samman aktörer som kan lära av varandra och finna nya sätt att samarbeta för barns trygghet och välmående, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för MSI.

Idag finns stora skillnader mellan och inom de skånska kommunerna

– För oss på Länsstyrelsen är det här en del av vårt arbete med att främja trygga och goda uppväxtvillkor. Att klara skolan och att trivas i den är en viktig faktor för välmående under hela livet. Vi ser hur det idag är stora skillnader för barn och unga mellan och inom de skånska kommunerna, säger Ulrika Jerre, enhetschef social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne.

– Vi valde fullständig skolgång som samhällsutmaning för koalitionen. Vi ser hur fler aktörer än skolan kan vara viktiga i arbetet och vi är glada över den bredd vi har i deltagandet. Tillsammans kan vi göra skillnad, fortsätter Jerre.

Koalitionen består av 25 aktörer

Koalitionen består av 25 olika aktörer från myndigheter, kommuner, kultursektorn, civilsamhällesorganisationer och näringsliv. De kommer att träffas fyra gånger under våren för att kraftsamla i frågan om en jämlik och fullständig skolgång.

Otroligt viktig fråga som behöver lyftas mer

– Den främsta anledningen till att jag deltar i koalitionen är att jag har sett att det är möjligt att bidra till en bättre skolgång genom samverkan och insatser som skapar möjligheter för unga att stärka sitt självförtroende och sin framtidstro. Det är en otroligt viktig fråga som behöver lyftas mer, säger Nadine Flatt, projektledare Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Vi hoppas bygga nätverk och utveckla ny kunskap tillsammans

Även Anna Singhateh, projektledare och samordnare på Pedagogisk inspiration Malmö i Malmö stad och Teresa Tomašević, universitetsadjunkt vid Malmö universitet, deltar i Koalitionen. De arbetar med Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier, som är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet.

– En koalition för jämlik och fullgången skola ligger helt i linje med det arbete vi bedriver inom Muvah. Det kan inte bli mer rätt! För att lösa samhällsutmaningar måste vi samverka. Vi hoppas bygga nätverk och utveckla ny kunskap tillsammans, säger Anna Singhateh.

– Vi tror att vi genom våra studier kan bidra med, men även vara med och initiera och pröva, nya idéer och aktiviteter, säger Teresa Tomašević.

För mer information kontakta

Gloria-Karin Lopez, gloria-karin.lopez@mau.se

Koalitionen består av följande aktörer:

Altitude Meetings
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Brevvännerna
BRIS
Erikshjälpen Framtidsverkstad i Adolfsberg
Frilansare
Högskolan Väst
Jönköping University
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Live
Malmö stad, Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen
Malmö ungdomsråd
Malmö universitet
MKB Fastighet AB
Muvah: Malmö stad och Malmö universitet
Myndigheten för delaktighet
Mötesplats Social Innovation (MSI)
Nätverket
Perstorps kommun
Skolverket
Snaptive
Stiftelsen Läxhjälpen
Region Skåne
Trans- och tjejjouren
Unga Rörelsehindrade

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.