Ny europeisk sammanslutning med fokus på den sociala ekonomins juridiska ramverk

Initiativet grundar sig i en studie från 2013 där Europeiska Kommissionens Social Business Initiative (SBI) fokuserade på att kartlägga vilken form och karaktär samhällsentreprenörskap hade i 29 olika Europeiska länder.

Några viktiga slutsatser från kartläggningen var att det inte finns någon enhällig definition av samhällsentreprenörskap inom EU och utav samtliga medlemsländer i studien hade endast sexton länder en specifik lagstiftning för samhällsentreprenörskap. En direkt konsekvens av detta är att det saknas policyramverk som synliggör och erkänner samhällsentreprenörer.

Bristen på policy och lagstiftning resulterar i att det är svårt att hitta juridisk expertis inom området och policymakare saknar den juridiska stöttningen som krävs för att utveckla relevanta policyramverk vilket är det grundbehov man vill adressera med ESELA där man enkelt skall kunna få tillgång till ett stort nätverk av juridiska experter.

ESELA har som intention att guida och stötta utvecklingen av lokala juridiska ramverk i medlemsländer.  Medlemskapet riktar sig främst till advokatbyråer, universitet och myndigheter.

ESELA har nyligen lanserat en rapport där man lyfter fram de juridiska begreppen i olika länder – Social Enterprise in Europé.

Läs mer om European Venture Philanthropy Association (EVPA) här.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.