Ny bok skruvar på vårt sätt att tänka och göra

person som vandrar i skogen
Hur kan social innovation möta brännande samhällsutmaningar som segregation, psykisk ohälsa och ekologisk obalans? Det ger nya antologin Social innovation för hållbar utveckling talande exempel på genom en inblick i aktuell svensk forskning.

När vi pratar om innovation är det lätt att bilder av nya produkter och avancerade teknologier dyker upp i huvudet. Men för social innovation står snarare människans beteende i centrum. Det kan exempelvis handla om att främja nya metoder och arbetssätt eller nya sätt att tänka och organisera sig.

Social innovation för hållbar utveckling belyser forskare från olika discipliner och lärosäten nytänkande sätt att ta sig an de problem vi står inför. Bland annat vad gäller klimatförändringar, integration, ohälsa och ojämlikhet i samhället.

– Förhoppningen är att boken ska fungera som ett stöttande verktyg och en inspiration, inte minst för arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, säger Karl Johan Bonnedahl som är en av redaktörerna bakom antologin.

Framsteg kan vara att backa

Ett av målen i Agenda 2030 handlar om att arbeta för en god och jämlik hälsa. Ett annat om att bevara skog och natur för en hållbar framtid. Båda dessa förenas i boken i ett kapitel om naturbaserade interventioner. Det vill säga hur naturen kan fungera som en stresslindrande faktor, både för att förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande för människor som mår dåligt.

– Det tycker jag är ett jättebra exempel på hur social innovation inte alltid behöver handla om att gå framåt till något fullständigt nytt. Det kan lika gärna handla om att gå bakåt till något som fungerade förut. Som att vara mer i naturen, utan skärmar fulla av intryck, städernas räta linjer, buller och biltrafik, fortsätter Karl Johan Bonnedahl.

Viktigt med delaktighet

Samverkan mellan olika aktörer är ett viktigt inslag i social innovation, liksom att involvera dem som berörs av ett problem i att hitta dess lösningar. Som exempel beskriver ett annat av bokens kapitel hur man i en förort till Stockholm försöker bygga upp en mer jämlik, trygg och inkluderande vardagsmiljö genom att bjuda in unga kvinnor i stadsplaneringen.

– Istället för att stadsplanerare sitter på kontoret och försöker lösa problem efter att ha skickat ut en enkät, så utgår man från en samverkansmodell där unga tjejer får vara med och påverka stadens utveckling utifrån sina upplevelser och behov.

Låter det logiskt? Sociala innovationer gör ofta det, menar Karl Johan Bonnedahl. Ändå innebär de att medvetet skruva på det gängse sättet att tänka och göra.

Ifrågasätter begrepp och beteenden

Ett forskningsområde där redaktörerna anser att social innovation är väldigt underutnyttjat är miljöfrågor. I sitt eget kapitel betonar Karl Johan Bonnedahl vikten av att reflektera över modern teknik kontra beteendet bakom tekniken. Varför gör vi som vi gör? Hur tänker vi? Vad använder vi för begrepp och vad sätter vi upp för mål för samhället?

– Bakom vårt beteende finns en massa förförståelse, värderingar och ord som vi sätter på saker och ting. De styr oss ganska mycket. Skulle vi använda andra ord och sätta upp andra mål så skulle vi styra åt andra håll. Det låter banalt, men så är det.

Han tar efterfrågan som exempel. Enligt Karl Johan Bonnedahl är detta ett sällan definierat eller utrett ekonomiskt begrepp som ofta används utan att ifrågasättas. Vi bara kör på att efterfrågan är bra och tänker att det är detsamma som behov. Det är det inte. Efterfrågan är att vilja ha någonting och dessutom ha pengar att betala för det. Det stämmer sällan för dem som har starka behov av grundläggande karaktär ­– rent vatten, mat för dagen, tak över huvudet.

– Varför producerar vi vattenskotrar åt rika istället för rent vatten åt fattiga? Det blir så när vi låter efterfrågan styra istället för behov. Här slår jag ett slag för att vi måste bygga upp system där verkliga behov får styra, snarare än efterfrågan.

Fokuserar på orsakerna till problemen

För att åstadkomma förändring måste vi först använda rätt begrepp, förstå vad de betyder och sedan styra om vårt handlande i önskad riktning. Men byter vi inte ens ut orden till att börja med, så kommer vi aldrig att upptäcka att vi har problem. Det är här social innovation kan göra verklig skillnad, menar han.

– Med den här boken vill vi lyfta fram vad sociala innovationer kan handla om – och det i sig är för många nytt. Ett nytt sätt att tänka. Just det skulle jag säga är det allra viktigaste, viktigare än de enskilda exemplen. Att tänka bortom den här teknologiprylen som vi hoppas ska lösa ett problem som samhället håller på att skapa och istället försöka ändra orsakerna till att vi skapar problemen från början, avrundar Karl Johan Bonnedahl.

Boken ges ut av och hittar du hos Studentlitteratur.

Text: Lena Holmberg

 

Digital boklansering: Social innovation för hållbar utveckling

Den 18 mars 2022 arrangerade vi en digital boklansering för forskningsantologin.
Du kan se den här.

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.