Ny avhandling om sociala innovationer och samhällets kollaps

Dator

Vårt samhälle står inför enorma sociala och ekologiska utmaningar som få tror kan lösas genom enbart ny teknologi. I avhandlingen ”Design in the space between stories” visar Anders Emilson hur man kan använda design för att undersöka vilka möjliga framtider vi går till mötes.

– Jag tror på att använda ”designting”, ett sätt att samla berörda och engagerade människor för att utforska samhällsutmaningar. Genom att utgå från ”hur vi tar oss till jobbet”, eller ”hur vi får mat på bordet”, kan vi synliggöra hur det blir om vi fortsätter att leva och göra likadant som vi gör nu, säger Anders Emilson.

– Ta maten som exempel, om folk skulle förstå hur sårbar vår matförsörjning faktiskt är, skulle många fler vara villiga att förändra sättet vi organiserar vårt samhälle på i grunden.

Två bilder av framtiden – kollaps eller hållbarhet
I avhandlingen utforskar han två scenarier av möjliga framtider – det ena, Conventional Development, utgår från en konventionell utveckling med värderingar präglade av den industriella civilisationen, där vi fortsätter att försöka lösa problem utifrån tron på tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt. I det andra scenariot, ”Great Transition”, är de grundläggande värderingarna snarare livskvalitet, solidaritet och hållbarhet. Scenarierna är utvecklade av forskare vid Stockholm Environment Institute.

– Social innovation har inte bara med teknologi att göra, hur människor organiserar sig i sin vardag har större betydelse, säger Anders Emilson.

Resultatet av avhandlingsarbetet är ett förslag på hur man kan organisera ett ”designting” som möjliggör sociala mål och ett liv inom planetens gränser.

– Vi måste börja se världen på ett annat sätt, visa alternativen och testa olika idéer. Då kanske mycket som vi betraktar som problem inte behöver vara problem. Skulle människor som kan sy, odla, laga mat eller undervisa, vara arbetslösa om vi hade en annan typ av samhälle?

Design är traditionellt nära kopplat till teknik- och produktutveckling, men design för hållbar utveckling handlar snarare om att lyfta fram nya idéer om hur vi organiserar och lever våra liv.

– Vi håller på med komplexa samhällssystem – vi lurar oss själva om vi tror att lösningen är enkel, säger Anders Emilson.

Text: Johanna Svensson

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.