Nordisk social innovation på agendan

Konferensen inleddes av Nordiska rådets generalsekreterare Dagfinn Höybråten som berättade om deras arbete med temaområdet Hållbar Nordisk Välfärd som är en av Nordiska rådets största tvärsektoriella satsningar. Han betonade vikten av gemensamt arbete för hitta nya sätt att möta samhällsutmaningar, där han bl a nämnde flyktingkrisen som en av Nordens och EU:s största utmaningar just nu.nr konf 3

– Vi ser ett ökande intresse globalt för de nordiska ländernas arbete med välfärd och social innovation. 1900-talets stora sociala innovation i Norden är vår välfärdsmodell, men vilken är 2000-talets? Och om vi ska upprätthålla och vidareutveckla vår välfärdsmodell så är social innovation viktigt.
Konferensen bygger på rapporten Social entrepreneurship and social innovation in the Nordic countries som Nordiska rådet gav ut förra året inom ramen för temaområdet. Rapporten arbetades fram av en nordisk arbetsgrupp där Mötesplats Social Innovation och Tillväxtverket varit de två svenska representanterna i samarbete med norska arbets- och socialdepartementet.

De två forskarna, Mikael Nygård från Åbo Akademi i Finland och Malin Gawell från Södertörns högskola presenterade därefter social innovation och socialt entreprenörskap ur ett nordiskt perspektiv, där utvecklingen av området präglas av hög tolerans till innovation och utveckling och ett förhållande mellan individ och kollektiv i jämvikt. Samtidigt som vi ser tendenser idag till att vår välfärdsmodell börjar bli mer ojämlik.

NR konfFrån scenen kunde man därefter lyssna på åtta innova-törer och entreprenörer som alla presenterade sina verk-samheter vars främsta mål är att på nya sätt skapa möjligheter för grupper i utanförskap. Bybi från Danmark som arbetar med biodling, Specialisterna från Island som arbetar med människor med autism-diagnoser, Monster-bedriften från Norge som bl a anställer människor som har suttit i fängelse, My Dream Now från Sverige som skapar samverkan mellan skola och näringsliv och Sortso från Finland som anställer långtidsarbetslösa för t ex städuppdrag.

 

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.