Nominera till #100socinn

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Nominera dig själv och det du gör, eller en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra, via vårt online-formulär. Deadline 1 maj, 2017.

I vår satsning ”100 sociala innovationer” vill vi hitta och lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utvecklingen av social innovation i Sverige. De 100 sociala innovationerna kommer sammanställas och publiceras i en skrift hösten 2017 och spridas nationellt för att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

Nu behöver vi din hjälp att hitta sociala innovationer! Vi ser arbetet som en kollaborativ process där vi tillsammans skapar en unik samling av idéer, kreativitet, mångfald och innovation.

Vi har följande kriterier i urvalet som ska beskrivas i tipset:

– Vilken samhällsutmaning adresserar innovationen?
– På vilket sätt är initiativet/idén nyskapande?
– Innovationen ska vara genomförbar och ha introducerats i samhället/på marknaden.
– Vilken spridning och effekt har/förväntas innovationen få?

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal, som av större systemförändrande karaktär.

100 sociala innovationer är ett samverkansprojekt under ledning av Mötesplats Social Innovation. Medverkar i projektet gör även Coompanion, Forum-Idéburna organisationer med social inriktning, Impact Hub och Entreprenörskapsforum.

Gå in via länken nedan och nominera en social innovation genom att fylla i alla frågor i vårt online-formulär.


SISTA DAG ATT NOMINERA VAR 1 MAJ, 2017


Läs mer om 100 sociala innovationer här
Läs allt vi skrivit om 100 sociala innovationer här
Följ #100socinn på twitter och Facebook

Relaterade inlägg

6 Kommentarer

 1. Kidnovation is the world’s first innovation lab with a global child’s concept.

  We innovate social impact tools for therapy and integration, and we create inclusive and empowering media for children. But we do it differently! Our solutions are science based, we story-tell them like a fairy tale, then cover them with amazing art made by award winning artists.

  Our specialists are from 13 countries!

  We do books, apps, workshops , and soon virtual reality.

  Ops..BBC World had covered our achievements.

  • Hello, nominate your innovation via the link in the online form. We do not accept any nominations in the comments, please fill out the form to nominate. Thank you!

 2. Frivilliga klasscoacher från arbetsliv och högskola inspirerar elever att se sina möjligheter, hitta vägar till framtida jobb och arbeta mot egna kortsiktiga mål. Tillsammans med arbetsgivare som tar emot studiebesök och erbjuder anställda att engagera sig hjälper vi ungdomar att blicka framåt och börja drömma.

  • Hej! Gå in i länken via artikeln till online-formuläret och nominera My Dream Now där! Vi tar inga nomineringar via kommentarer, allt måste in via anmälningslänken.Tack på förhand! Mvh, Rebecca

  • Hej Anne,

   Du följer länken till formuläret eller klickar här.

   Vänligen, Helen


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *