Några röster om kollaborativ ekonomi: Göteborgs Stad

Tove Lund, planeringsledare hållbara livsstilar, Göteborgs Stad

Vad tror du blir nästa steg för kollaborativ ekonomi?
– Det känns svårt att sia om nästa steg, men den kollaborativa ekonomin är här för att stanna. Samtidigt tror jag att det dröjer ännu ett tag innan det slår igenom brett. Det ger å andra sidan offentliga aktörer möjlighet att hinna ikapp och reda ut några av de frågetecken som finns kring hur kommuner och myndigheter kan jobba med frågorna.

Vad skulle du personligen gärna se hända inom området under det närmaste året, i Sverige och internationellt?
– Jag hoppas att fler offentliga aktörer börjar utforska hur man kan underlätta för delande och samutnyttjande av resurser mellan invånarna. Det kan bland annat handla om att stödja och uppmuntra befintliga initiativ eller utvecklingen av nya kollaborativa tjänster samt se över regelverk och vilka offentliga resurser som berörs.

Vilka utmaningar ser du framåt och hur gör vi för att möta dem?
– Utmaningen i ett globalt perspektiv blir att fortsätta hantera ”sharewash”, det vill säga företag som rider på vågen utan att stå för värdegrunden inom den kollaborativa ekonomin. Hemma i Sverige kommer utmaningen, från offentligt perspektiv, bli att se över om och hur samhällsstrukturer, lagar och regler, på olika sätt hämmar delande av resurser. För att den kollaborativa ekonomin ska slå igenom brett måste vi samtidigt titta på vad som krävs för att få människor att vilja dela mer med varandra, hur vi skapar förtroende och tillit.

– Offentliga aktörer kan bli bättre på att se och använda de verktyg man faktiskt har för att underlätta hållbara livsstilsval, något som vi nyligen börjat titta mer på inom Göteborgs Stad. Alla länder har så klart sina egna lagar och förutsättningar, men förhoppningsvis kan vi lära och inspireras av varandra även ur ett internationellt perspektiv.

Bild: Rikard Fröberg, Creative Commons

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.