Några röster om kollaborativ ekonomi: Delaeko

Mira Gartz, medgrundare av DelaEko.se

Vad tror du blir nästa steg för området kollaborativ ekonomi?
– Den närmaste tiden tror jag att många kommuner kommer att haka på Fritidsbanken, Skjutsgruppen och liknande initiativ som kretsar kring ideellt engagemang eller annat värderingsdrivet medborgarengagemang. Låneställen, bytescentra och samåkning hjälper kommuner att uppnå sina mål på flera sätt. Det handlar om att spara pengar och miljö, och kanske om en tro på dessa verksamheter som hälso- och gemenskapsfrämjande.

Vad skulle du personligen gärna se hända inom området under det närmaste året, i Sverige och internationellt?
– Jag skulle vilja se att alla Sveriges kommuner får upp intresset och tar egna initiativ på området. Jag ser gärna att både fler myndigheter och fler företag börjar öppna sina data för att underlätta för innovation. Jag önskar att myndigheter och lärosäten internationellt börjar få upp ögonen för öppen mjukvara. Det skulle både spara pengar och skapa färre problem i verksamheterna, eftersom mjukvaran enkelt går att uppdatera gratis och dessutom är virusfri. Jag önskar också en tydligare internationell lagstiftning för företag som Airbnb och Uber. Jag skulle tycka det var väldigt bra om fler företag började titta på sina interna strukturer och se hur de kan bli mer kollaborativa i sig själva. Värdedrivna företag har också den fördelen att de kan samarbeta med andra utan större problem, eftersom konkurrenssituationen då är upplöst.

Vilka utmaningar ser du framåt och hur gör vi för att möta dem?
Den ideella delen av kollaborativ ekonomi kan lätt hamna i skuggan av företagsdelen och behöver monetärt stöd för att kunna fortsätta att utvecklas. Fler människor ska kunna leva på sitt samhällsnyttiga engagemang. Detta stöd kommer lämpligen från län och kommuner.

Bild: Delaeko.se

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.